Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Læs mere her
Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Læs mere her
Medarbejder - Løn under sygdom

Medarbejder - Løn under sygdom

Læs mere her
Forrige
Næste

Løn til elev - hvad gælder?

Inden du indgår en uddannelsesaftale med en elev, er der en række forhold, du bør være opmærksom på, herunder f.eks. i forhold til aflønning af eleven. 

Erhvervsuddannelsesloven

Når du indgår en aftale med en elev, er du forpligtet til at anvende en særlig kontrakt, nemlig en "uddannelsesaftale", hvis aftaleforholdet er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. 

Det skal naturligvis altid først undersøges, om uddannelsen er omfattet af loven. Dette er f.eks. tilfældet for elever, der er ansat som malere, kontorpersonale, murer m.v. 

Hvis elevaftalen er omfattet af loven om erhvervsuddannelser, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Først om fremmest, at en speciel uddannelsesaftale skal bruges - og der kan kun foretages tilføjelser eller ændringer hertil, hvis elevens faglige udvalg har godkendt disse. Ellers vil ændringerne/tilføjelserne ikke kunne gøres gældende overfor eleven. 

Overenskomst eller ej?

Hvis du som arbejdsgiver har indgået en kollektiv overenskomst, vil du skulle opfylde overenskomstens betingelser i forhold til eleven. 

Som arbejdsgiver kan du i nogle tilfælde godt være medlem af en arbejdsgiverorganisation uden at være bundet af kollektive aftaler generelt eller uden at være bundet af nogle kollektive aftaler overfor specielle medarbejdergrupper. 

Du bør altid starte med at finde ud af, hvad dine forpligtelser er. Hvis du ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, vil du som udgangspunkt heller ikke have tiltrådt nogle kollektive overenskomster. Du kan dog godt have tiltrådt en overenskomst uden at være medlem af en arbejdsgiverorganisation.

Hvis du er medlem af en arbejsgiverorganisation, kan du altid spørger denne, om du har tiltrådt nogle eller bestemte overenskomster. 

Mindstelønnen 

Uanset om du som arbejdsgiver har tiltrådt en kollektiv overenskomst eller ej, er du i forhold til eleven forpligtet til at betale eleven mindstelønnen, som er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. 

Ved ansættelsen er du derfor forpligtet til at sætte dig ind i, hvad der er den relevante overenskomst i forhold til fastsættelse af elevens løn. 

Hvis der er flere overenskomster, som er relevante, er det vigtigt, at du i uddannelsesaftalen skriver, hvilken overenskomst du anser for relevant i forhold til eleven. Manglende klarhed i forhold til hvilken overenskomst, som er relevant, kan medføre en stor økonomisk risiko for dig. Uddannnelsesaftalen vil være mangelfuld, og du vil kunne blive mødt med krav om godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven, ligesom du vil kunne risikere, at du er nødsaget til at betale løn i henhold til en overenskomst, som er dyrere. 

Hvad er løn? 

Højesteret har tidligere udtalt, at der i forhold til elevens lønniveau ikke kun bør kigges på basisløn i henhold til overenskomsten. 

Eleven lønnen er defineret som en del af den faste vederlæggelse, og vil således tillige indebære betaling på søgn- og helligdage, pension samt øvrige relevante vilkår. 

Inden du indgår en uddannelsesaftale bør du derfor sikre dig, at du ikke kun opfylder mindstekravet i forhold til eventuel grundløn, men at du tillige opfylder eventuelle krav i den relevante overenskomst i forhold til pension og andre lønandele. 

Brug for hjælp?

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret og håndtering af tvister i relation til uddannelsesaftaler. Er du ved at indgå en uddannelsesaftale eller er du havnet i en uenighed med din elev, så er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand bliver afregnet i henhold til medgået tid med en timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Må du læse dine medarbejderes e-mails og sms'er?

Hvis du ikke har en politik omkring dine medarbejderes brug af arbejdsmobil eller mailsystem, så bør ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af