Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Kundeklausul

Generelt

Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have erhvervsmæssig kontakt med tidligere kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

En kundeklausul skal indgås, hvis man ønsker at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden. Dette kan gøres ved at pålægge en virksomhedsejer, medarbejder eller anden aftalepart en kundeklausul.

Man skal dog være opmærksom på, at bl.a. funktionærloven og aftaleloven fastsætter grænser og rammer for indgåelsen af en kundeklausul.

Hvorfor indgå en kundeklausul

Formålet med at indgå aftale om en kundeklausul er at sikre dig en beskyttelse mod konkurrencehandlinger efter aftaleforholdets ophør, der rækker længere end den beskyttelse, den almindelige loyalitetspligt og markedsføringslovens regler giver.

Hvis der er aftalt en kundeklausul, må parten der er omfattet ikke tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med virksomheden kunder.

Kundeklausulen forhindrer ikke parten i at arbejde inden for branchen, idet parten dog ikke må kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid man kan være bundet af en kundeklausul, men en kundeklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

Hvis parten overtræder kundeklausulen skal han betale en konventionalbod.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en kundeklausul
 2. Gælder kundeklausulen personlig
 3. Er der tale om en minoritetsejer af en virksomhed
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38 bringes i spil
 7. Gælder kundeklausulen i forhold til alle kunde
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er kundeklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

 

Konklusion

Såfremt ledende medarbejdere eller ejerne i din virksomhed ikke i dag er pålagt en kundeklausul, bør du/I overveje, hvilke af virksomhedens ansatte, ejere og samarbejdspartnere, der bør få indarbejdet en kundeklausul som en del af den relevante aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Funktionær på trods af medejerskab på 10 % og kundeklausul i ejeraftale tilsidesat

Grænserne for, hvornår et ansættelsesforhold er omfattet af funktionærloven, beror i visse tilfælde på ...»

Fejl i opsigelsesvilkår medførte krav på større kompensation for kundeklausul

Det kan betale sig at være meget omhyggelig, når man som arbejdsgiver fastlægger vilkårene for en opsagt ...»