Forrige
Næste

Konkurrenceklausul

Generelt

Ved en konkurrenceklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul skal indgås, hvis man ønsker at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden. Dette kan gøres ved at pålægge en virksomhedsejer, medarbejder eller anden aftalepart en konkurrenceklausul.

Man skal dog være opmærksom på, at bl.a. funktionærloven og aftaleloven fastsætter grænser og rammer for indgåelsen af konkurrenceklausul.

Formålet med en konkurrenceklausul

Formålet med at indgå aftale om en konkurrenceklausul er at sikre arbejdsgiveren en beskyttelse mod konkurrencehandlinger efter aftaleforholdets ophør, der rækker længere end den beskyttelse, den almindelige loyalitetspligt og markedsføringslovens regler giver.

Hvis der er aftalt en konkurrenceklausul, må parten der er omfattet af konkurrenceklausulen ikke drive direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er en aftale om, at vedkommende sædvanligvis under og i en periode efter kontraktforholdets beståen ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at den ansatte efter fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for kunder, medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen. Man kan derfor også overveje at aftale en kundeklausul.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid man kan være bundet af en konkurrenceklausul eller hvilket geografisk og branchemæssigt område konkurrenceklausulen skal omfatte, men en konkurrenceklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

Hvilke forhold er vigtige

I en konkurrenceklausul er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en konkurrenceklausul
 2. Gælder konkurrenceklausulen personligt
 3. Er der tale om en minoritetsejer af en virksomhed
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38 bringes i spil
 7. Gælder konkurrenceklausulen i forhold til flere selskaber og brancher
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er konkurrenceklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

 

Konklusion

Såfremt ledende medarbejdere eller ejerne i din virksomhed ikke i dag er pålagt en konkurrenceklausul, bør du/I overveje, hvilke af virksomhedens ansatte, ejere og samarbejdspartnere, der bør få indarbejdet en konkurrenceklausul som en del af den relevante aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af