Forrige
Næste

Konkurrenceklausul

Generelt

Ved en konkurrenceklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul skal indgås, hvis man ønsker at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden. Dette kan gøres ved at pålægge en virksomhedsejer, medarbejder eller anden aftalepart en konkurrenceklausul.

Man skal dog være opmærksom på, at bl.a. funktionærloven og aftaleloven fastsætter grænser og rammer for indgåelsen af konkurrenceklausul.

Formålet med en konkurrenceklausul

Formålet med at indgå aftale om en konkurrenceklausul er at sikre arbejdsgiveren en beskyttelse mod konkurrencehandlinger efter aftaleforholdets ophør, der rækker længere end den beskyttelse, den almindelige loyalitetspligt og markedsføringslovens regler giver.

Hvis der er aftalt en konkurrenceklausul, må parten der er omfattet af konkurrenceklausulen ikke drive direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er en aftale om, at vedkommende sædvanligvis under og i en periode efter kontraktforholdets beståen ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at den ansatte efter fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for kunder, medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen. Man kan derfor også overveje at aftale en kundeklausul.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid man kan være bundet af en konkurrenceklausul eller hvilket geografisk og branchemæssigt område konkurrenceklausulen skal omfatte, men en konkurrenceklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

Hvilke forhold er vigtige

I en konkurrenceklausul er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en konkurrenceklausul
 2. Gælder konkurrenceklausulen personligt
 3. Er der tale om en minoritetsejer af en virksomhed
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38 bringes i spil
 7. Gælder konkurrenceklausulen i forhold til flere selskaber og brancher
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er konkurrenceklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

 

Konklusion

Såfremt ledende medarbejdere eller ejerne i din virksomhed ikke i dag er pålagt en konkurrenceklausul, bør du/I overveje, hvilke af virksomhedens ansatte, ejere og samarbejdspartnere, der bør få indarbejdet en konkurrenceklausul som en del af den relevante aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Konkurrenceklausul

Generelt Ved en konkurrenceklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke at drive konkurrerende ...»

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. funktionærlovens § 18

Opsigelse af konkurrenceklausulen jf. Funktionærlovens § 18   Konkurrenceklausuler i ansættelsesforhold ...»

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en arbejdsgiver og en ansat om, at den ansatte i en periode ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af