Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Indgåelse af erhvervslejekontrakt

Læs mere her
Typer af erhvervslejemål

Typer af erhvervslejemål

Læs mere her
Hvad er et erhvervslejemål?

Hvad er et erhvervslejemål?

Læs mere her
Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Hvad skal man aftale at erhvervslejemålet må anvendes til?

Læs mere her
Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Læs mere her
Forrige
Næste

Konkurrencebegrænsninger i erhvervslejemål

Generelt

Såfremt udlejer af et erhvervslejemål har flere lejemål beliggende i samme område eller bygning, kan det overvejes, om det skal aftales, at udlejer er uberettiget til at udleje flere erhvervslejemål ud til samme branche.

Såfremt der ikke aftales nogen konkurrencebegrænsninger, er udlejer frit stillet til at udleje andre af sine erhvervslejemål til konkurrerende virksomheder. Udlejer har naturligvis en interesse i, at lejer er tilfreds og har en veldreven virksomhed, men der er altså ikke nogen lovbestemte beskyttelsesregler for lejer i denne henseende. Erhvervslejeloven indeholder således ikke nogen bestemmelser om konkurrenceforbud i erhvervslejemål.

Begrænsninger for udlejer

Udlejer kan have en interesse i at gøre erhvervslejemålet mere attraktivt for lejer, herunder ved at give lejer eksklusivitet for drift af en bestemt type forretning.

Konkurrencebegrænsninger i et erhvervslejemål ses typisk i centre eller i butikstorve, hvor det er den samme udlejer for alle erhvervslejemålene, og hvor det er et overordnet forretningsområde, der markedsføres. Her er der både en interesse for lejer i, at der ikke er en konkurrerende virksomhed som nabo, men også en interesse for udlejer i, at der er et bredt udbud af forretninger.

Der er ikke nogen begrænsninger i, hvad man som lejer og udlejer kan aftale. Denne aftalefrihed gør naturligvis, at det er vigtigt, hvad der konkret fremgår af erhvervslejekontrakten. Man skal derfor som lejer og udlejer sikre sig, at det ønskede også er det, der fremgår af erhvervslejekontrakten.

Begrænsninger for lejer

Det kan omvendt også overvejes, om der i erhvervslejekontrakten skal opstilles begrænsninger for lejers virksomhed, der drives fra erhvervslejemålet. Det kan f.eks. være, at udlejer har en interesse i at beskytte sine andre lejere, således at der ikke sælges konkurrerende og/eller overlappende produkter fra de forskellige erhvervslejemål. Et eksempel kan være, at der i et butikstorv eller center er både en delikatesseforretning og en blomsterforretning. I dette tilfælde kan det være relevant, at blomsterforretningen er uberettiget til at udvide sit produktsortiment til delikatesser og omvendt, at delikatesseforretningen er uberettiget til at sælge blomster eller dekorationer.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og bistår løbende virksomheder, som skal indgå og forhandle en erhvervslejekontrakt - enten en udlejer eller lejer. Vi hjælper meget gerne med en skræddersyet vurdering af din virksomhedsbehov ud fra virksomhedens aktuelle, men også mere langsigtede strategi.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte erhvervslejemålet og stille ...»

Ophævelse

Ophævelse medfører, at en erhvervslejekontrakten tilintetgøres og at erhvervslejeren straks skal fraflytte ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af