Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kollektive opsigelser

Du kan måske huske sagen mellem LandboNord og Agri Nord eller sagen mellem to servicevirksomheder omkring brud på markedsføringslovens regler, da en stor andel af medarbejdere kollektivt sagde op, og skiftede over til en konkurrent. 

Men hvad gælder egentlig, og hvad er dine muligheder og risici, uanset om du er selskabet, som mister eller modtager medarbejdere. 

Læs med her. 

Indledning

Når en række medarbejdere siger op samtidig, så kan man som arbejdsgiver godt tænke, at de har talt sammen. Endnu værre bliver det da også, når man pludselig finder ud af, at alle de medarbejdere, som har sagt op, skal samme sted hen - nogle gange til en konkurrent og andre gange så stifter de eget konkurrerende selskab. 

Som arbejdsgiver, der mister en række medarbejdere, bør du altid undersøge, hvad dine muligheder er. Både over for de respektive medarbejdere og overfor den virksomhed, som overtager alle medarbejderne. 

Som virksomhed, der ansætter medarbejdere på denne måde, bør du tillige være opmærksom på de risici, som er forbundet med ansættelsen af en stor række medarbejdere fra samme konkurrerende virksomhed. 

Udgangspunktet

Som overvejende udgangspunkt, så har dine medarbejdere fri adgang til at sige deres ansættelsesforhold op, også selvom flere medarbejdere siger op på præcis samme tidspunkt eller i tæt tidsmæssig sammenhæng.

Nogle gange kan det dog gode lugte af, at medarbejderne siger op efter en fælles aftale, det kan særligt være tilfældet, hvis medarbejderne har arbejdet sammen eller arbejdet i samme afdeling hos selskabet, eller hvis det er en leder og en række medarbejdere under denne, som siger op samtidig eller tæt på hinanden. 

I disse situationer bør det undersøges, om medarbejderne i perioden forud for opsigelserne har ageret i overenstemmelse med loyalitetspligten. Så længe medarbejderne er ansat - og i en vis periode herefter - har de nemlig en loyalitetspligt overfor dig, som arbejdsgiver. Loyalitetspligten indebærer blandt andet, at medarbejderne ikke må omtale din ledelse eller virksomhed i negativ tone overfor kunder, samarbejdspartnere m.v. Handlinger i strid med loyalitetspligten kan blive sanktioneret med borvisning samt erstatningskrav. 

Der er dog en hårfin balance imellem hvad der er tilladeligt, og hvad der ikke er. 

I retspraksisk kan du således finde afgørelser på, at det f.eks. er okay, at en medarbejder laver forberedende handlinger til at starte egen konkurrrende virksomhed under sin ansættelse, uden at dette er i strid med loyalitetspligten. Men din medarbejder er derimod ikke berettiget til - medmindre du giver tilladelse hertil - at starte egen konkurrerende virksomhed op, så længe vedkommende er i ansættelsesforhold hos dig. 

En medarbejder som opfordrer andre til at sige op - eller under ansættelsen forsøger at få andre medarbejdere hvervet over til din konkurrent eller til at starte selskab op sammen med medarbejderen, vil kunne handle i strid med loyalitetspligten, og dermed sætte sig selv i risiko for en bortvisning samt et erstatningskrav. 

Brud på markedsføringsloven

Hvis du er virksomheden, som modtager en række nye medarbejdere fra en konkurrent, bør du være opmærksom på markedsføringens regler. 

Afhængig af din "rolle" i forløbet, kan du nemlig handle i strid med god markedsføringsskik, hvis du hverver medarbejderne fra en konkurrent. 

Om du har pådraget dig et ansvar eller er i risiko herfor, vil altid afhænge af en konkret vurdering, herunder i forhold til sagens faktiske omstændigheder. Følgende vil kunne få en betydning;

- Om du aktivt har medvirket i processen undervejs,

- Om du har ledet/vejledt en medarbejder eller flere omkring opsigelse m.v., 

- Om du direkte eller indirekte har rettet henvendelse til medarbejderne, eller om de selv har kontaktet dig. 

- Udviklingen i din egen virksomhed, herunder om der er sket direkte hvervning eller om medarbejderne selv har taget kontakt til dig

Risiko og krav exceptionel høje

Uanset om du er arbejdsgiveren som mister eller får medarbejdere, så bør du nøje overveje dine handlinger. Sagerne omkring brud på markedsføringensloven regler om god markedsføringsskik i relation til nærværende kan lyde på et tocifret millionbeløb. Det kan således være ødelæggende for din virksomhed, hvis du ikke opfører dig korrekt. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret samt rådgivning omkring markedsføringslovens regler i relation hertil. Står du i en aktuel konflikt eller har du brug for sparring og rådgivning om dine muligheder og risici, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Salæret for vores bistand til håndtering af en sag er DKK 2.400 + moms, og afregnes i henhold til medgået tid. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Relevante kompetencer
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»