Opsigelse af gravid medarbejder

Opsigelse af gravid medarbejder

Læs mere her
Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Kollektiv lønnedgang

Coronakrisen er ikke ovre endnu, og hvis du ikke allerede har opsagt medarbejdere eller lavet aftale om kollektiv lønnedgang, bør du forberede dig på, at sådanne tiltag måske kan blive nødvendige i nær fremtid. 

Regeringen varsler - ligesom øvrige lande - at der til efteråret kan komme en anden bølge af coronavirus.

Vi foreslår derfor, at du allerede nu forbereder dig og gør klar til håndtering af en eventuel anden bølge, som kan få økonomiske konsekvenser for din virksomhed. 

I denne artikel belyser vi muligheden for kollektiv lønnedgang. 

Udgangspunktet

Det ansættelsesretlige udgangspunkt er, at ændring af en medarbejders løn i nedadgående retning skal betragtes som en væsentlig ændring. Du kan derfor, som hovedregel, kun ensidigt varsle lønnedgang over for medarbejderen, hvis lønnedgangen varsles med det varsel, som du har over for medarbejderen, hvis du skulle opsige denne. 

Ved varslingen af lønnedgangen vil medarbejderen reelt have valget mellem at blive opsagt eller tiltræde ansættelse med en ny lavere løn. Vælger medarbejderen ikke at godkende lønnedgangen, vil der blive foretaget en vurdering af, om opsigelsen er saglig, altså om lønnedgangen kan retfærdiggøres/begrundes i saglige forhold. 

Gensidig aftale

Coronasituationen har været meget særlig og har gjort, at både arbejdsgivere og fagforeninger har måtte tage alternative løsninger i brug. 

Vi har derfor i høj grad oplevet, at fagforeningerne ved kollektive aftaler er gået med til at afvige fra det juridiske udgangspunkt om varsling og i stedet tiltræde kollektive aftaler om lønnedgang med intet eller kort varsel. 

Årsagen hertil er, at coronakrisen har gjort det nødvendigt, at der blev skredet til hurtig handling. Skulle de formelle varslingsregler overholdes, ville virksomhederne bløde endnu mere, og flere medarbejdere ville formentlig miste deres arbejde. 

Aftale om kollektiv lønnedgang

For at kunne få fagforeningerne og deres medlemmer med på en gensidig aftale om kollektiv lønnedgang uden - eller med et kort varsel - er der en række forhold, du skal være opmærksom på. 

Indledningsvis vil det ofte være en forudsætning for aftalens indgåelse, at den kollektive lønnedgang foretages som alternativ til afskedigelse af medarbejdere. 

Endvidere vil fagforeningerne ofte kræve, at aftalen indgås for en midlertidig periode, og at medarbejderne - hvis disse måtte blive opsagt i den midlertidige periode - kan vende tilbage til de sædvanlige vilkår. 

I øvrigt bør I forholde jer til, hvorledes lønnedgangen eventuelt påvirker arbejdstiden, pensionsindbetalinger, bonus og bonusmål m.v. 

Ofte vil det endvidere blive krævet, at alle medarbejdere går procentuelt lige meget ned i løn, og at ledelsen naturligvis også rammes af lønnedgangen. 

Alternativer til aftale om kollektiv lønnedgang kan være kollektiv arbejdsfordeling, altså aftale om, at arbejdstiden og -lønnen nedsættes i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. Bemærk, at sådanne aftaler, som udgangspunkt, skal anmeldes til Jobcentret. 

Vores bistand

Hvis du overvejer at lave aftale om kollektiv lønnedgang, varsle væsentlige ændringer eller afskedige medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk. 

Hos SelskabsAdvokaterne rådgiver vi om alle aspekter af ansættelsesretten, og vi tager både strategiske, økonomiske og juridiske forhold med i vores rådgivning. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en fast timetakst på DKK 2.400 + moms. 

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af