Aftale_Kran

Køb og salg af aktiver fra selskabets ejer/stifter

Sådan undgår du apportindskud

De nye regler i selskabsloven har åbnet op for at man stifter et anpartsselskab kontant, og selskabet derefter køber aktiver fra selskabets stiftere og /eller kapitalejere. Det er således muligt (og lovligt) at indskyde 50.000 kr. ved stiftelsen af selskabet, hvorefter selskabet køber et givent aktiv af stifteren eller kapitalejeren (typisk den samme person). Hermed får stiftere/kapitalejeren hele eller dele af selskabskapitalen retur mod levering af aktivet. Med denne øvelse kan man således undgå reglerne om apportindskud helt lovligt.

Det er vigtigt at understrege, at stiftelse af et anpartsselskab eller aktieselskab fortsat kan ske ved apportindskud, men at dette kræver at stiftelsesdokumentet bliver vedhæftet en vurderingsberetning, som skal udarbejdes af en eller flere uvildige godkendte revisorer, hvilket naturligvis betyder en ekstra omkostning.

Stiftelse af selskab

SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og ekspertise med rådgivning om opstart af virksomhed og stiftelse af selskab, herunder ved indskydelse af andre værdier end kontanter – også kaldet apportindskud.

Vi vil i forbindelse med selskabets køb af stifterens/kapitalejerens aktiv anbefale, at der bliver udarbejdet en smal overdragelsesaftale og en uvildig vurdering af aktiverne.

Vi har et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig ved stiftelse af selskaber.

Stiftelse af ApS – pris 1.600 + moms samt tillige et gebyr til Erhvervsstyrelsen på kr. 670, smal overdragelsesaftale med et aktiv – pris 5.000 + moms inkl. rådgivningsmøde med advokat (hvor din/jeres konkrete situation og behov drøftes).

Ledelsens ansvar

Det skal understreges, at der samtidig med denne lempelse er indført skærpede regler for ansvar for selskabets ledelse. Selskabets centrale ledelse hæfter således for efterfølgende erhvervelser, der er foretaget, og som medfører tab for f.eks. kreditorer. Aktiver som et ApS køber af stifteren eller kapitalejeren skal derfor have en værdi, der svarer til købesummen. Det må derfor anbefales, at man indsamler eller indhenter en vurdering af aktivet fra en uvildig tredjemand. F.eks. en autoforhandler, hvis der er tale om en bil. Og det må kraftigt frarådes, at man overdrager aktiver til selskabet til en for høj pris, da dette kan medføre en personlig moms - eller skattegæld og i værste tilfælde et personligt strafansvar.

Vi anbefaler derfor også, at du sammen med vurderingen af aktivet laver en overdragelsesaftale vedrørende det aktiv som selskabet køber af ejeren/stifteren således, at omverdenen, herunder SKAT, ikke kan være i tvivl om hvilket aktiv, der er overdraget og til hvilken pris.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af