Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere
Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Markedslejeregulering - Hvordan gør man som udlejer

Læs mere her
Betaler din lejer for lidt?

Betaler din lejer for lidt?

Læs mere
Forrige
Næste

Køb af erhvervsejendom

Af Selskabsadvokaterne

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen. Dette kan være til udlejning af boliger, erhvervslejemål eller ved videresalg.

Undersøgelse af ejendommen

Overvejer man at købe en erhvervsejendom, eller har man afgivet et bud og står midt i processen, er det vigtigt at undersøge flere forhold grundigt. Nedenfor vil et udsnit af de væsentligste forhold blive nævnt, men det må anbefales, at man altid får et advokatforbehold med i købsaftalen og lader en advokat med speciale i overdragelse af erhvervsejendomme bistå i sagen.

Undersøgelserne kan vedrøre forhold der både er juridiske, tekniske, økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige og kan variere alt efter ejendommens placering samt købers formål og påtænkte anvendelse heraf.

Hvad skal undersøges?

De af sælger udarbejdede dokumenter skal naturligvis gennemgås sammen med købsaftalen. Det være sig salgsprospekt, salgsopstilling og eventuelle bilag. Herudover er det vigtigt at undersøge følgende forhold:

- Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen og kommuneplanen
- Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser
- Ejendommens stand og eventuel væsentlige vedligeholdelsesefterslæb
- Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse
- Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt
- Eventuelle lejeaftaler og erhvervslejeaftaler
- Mulighed for skiltning
- Eventuel bygningsfredning
- Jordforurening
- Miljøbeskyttelse
- Vejlovgivning
- Grundarealet
- Forsikringsforhold
- Køberettigheder
- Finansieringsmuligheder
- Naboretlige hensyn
- Byfornyelse
- Byggelovgivningen

Andre forhold, der skal overvejes

Det er tillige vigtigt at undersøge de mere sædvanlige og overordnede forhold ved ejendommen, herunder beliggenheden, omgivelserne og infrastrukturen.

- Ligger ejendommen centralt i byen?
- Ligger ejendommen tæt på kunderne?
- Tæt på stationer og offentlige transportmuligheder?
- Tæt på motorveje og større veje, så kunderne nemt kan komme til ejendommen?
- Er der gode parkeringsforhold?
- Ligger ejendommen i en by/område med vækst?
- Hvordan er kvarterets generelle standard og ry?
- Hvordan er naboforholdene i øvrigt? Er der attraktive bygninger og virksomheder?

Konklusion

Jo tidligere man får en advokat med i processen vedrørende køb af en erhvervsejendom jo bedre, idet der herigennem er bedst mulighed for at foretage den mest optimales undersøgelse og forhandling vedrørende erhvervsejendommen. Det bedste resultat opnås sjældent gennem en hastebehandling.

Hertil kommer, at det ofte er købers advokat, der skal stå for udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Selskabsadvokaterne har speciale i køb af erhvervsejendomme og bistår løbende virksomheder og investorer som ønsker at købe en erhvervsejendom. Vi bistår endvidere med stiftelse af ejendomsselskaber.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine muligheder i forbindelse med køb af erhvervsejendom.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Tilbudspligt

Af Selskabsadvokaterne Hvad er tilbudspligt? Ifølge lejelovens (herefter LL) § 100, stk. 1 gælder en ...»

Køb af investeringsejendom - Udlejningsejendom til erhverv

Af Selskabsadvokaterne Hvis du har besluttet dig for at investere i fast ejendom, men ikke har lyst til ...»