Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere
Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Læs mere
Forrige
Næste

Kaution i erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Generelt om kautioner

En kaution er en indeståelse eller garanti fra en person eller virksomhed om at betale en andens gældsforpligtelse. Der er derfor i princippet tale om en ensidig erklæring fra kautionisten over for kreditor. Kaution bruges for at skabe en større sikkerhed og tryghed for kreditor i forhold til de udeståender, der er med en given debitor.

Da et kapitalselskab (ApS, A/S eller IVS) er en selvstændig juridisk enhed, der hæfter begrænset med den kapital, der er skudt ind i selskabet, er det ikke usædvanligt, at aftaleparter (f.eks. en udlejer) med et kapitalselskab betinger sig en kaution fra kapitalselskabets ejere. Ved at modtage en kaution fra de personlige ejere opnår aftaleparten derved, at hæftelsen ikke er begrænset til selskabets kapital.

Der findes ingen særlov om kautioner, og erhvervslejelejeloven indeholder heller ikke regler om kautioner. Det er derfor de almindelige aftaleretlige regler, herunder aftaleloven, der finder anvendelse på aftaler om kautioner.

Kaution i erhvervslejemål

Mange erhvervslejemål bliver indgået med anpartsselskaber, iværksætterselskaber eller aktieselskaber som lejere. Særligt når der er tale om anpartsselskaber eller iværksætterselskaber (måske endda nyetablerede selskaber) som lejere, kan udlejer have et behov for en større sikkerhed og tryghed for betalingerne, end den indskudte kapital giver, der jo typisk kun er mellem 1 – 50.000 kr.

Denne sikkerhed kan udlejer opnå ved, at de personlige ejere af selskabet indestår for samtlige betalinger i lejeforholdet. Såfremt selskabet ikke kan betale (måske går konkurs,) har udlejer derfor mulighed for at søge betaling fra de personlige ejere af selskabet.

Det er for udlejer vigtigt, at det aftales i erhvervslejekontrakten, at kautionen er til sikkerhed for alle de af lejer påhvilende forpligtelser i henhold til erhvervslejekontrakten og erhvervslejeforholdet i øvrigt.

Mange lejere har en klassisk holdingkonstruktion med et driftsselskab (der er lejer), der er ejet af et holdingselskab, der igen er ejet personligt af den ultimative ejerleder. I disse tilfælde kan det være en fordel for både udlejer og lejer, hvis der ikke kun ydes kaution fra den ultimative personlige ejer, men også fra holdingselskabet. Udlejer opnår en større sikkerhed, da der er en kautionist mere. Men lejer opnår også den fordel, at gældsforpligtelsen/kautionen kan betales af holdingselskabet med penge, der endnu ikke er beskattet, som følge af at de er hævet til personligt forbrug (udbyttebeskattet). På denne måde bliver pengene ”mere værd”.

Typer af kautioner

Når man giver en kaution som lejer, eller man modtager/kræver en kaution som udlejer er det vigtigt at holde sig for øje, hvilken type af kaution der er tale om, idet der findes mange forskellige former for kaution.

I relation til erhvervslejemål og kautionserklæringer i erhvervslejekontrakter er der overordnet to relevante kautionstyper. Det er simpel kaution og en selvskyldnerkaution.

En simpel kaution er en kaution, hvor udlejer først kan kræve betaling, når udlejer har dokumenteret, at lejer ikke kan betale de pligtige ydelser i henhold til erhvervslejekontrakten. Denne type kaution kræver derfor, at udlejer først foretager nødvendige skridt over for lejer for at søge betaling fra lejer selv.

En selvskyldnerkaution er en kaution, hvor udlejer kan kræve betaling fra kautionisten, så snart lejer har misligholdt sin betalingsforpligtelse over for udlejer. En selvskyldnerkaution kræver således ikke, at udlejer opkræver det skyldige beløb (eller rykker for det) hos lejer, blot at det ikke er modtaget og at det er forfaldent til betaling. Herefter har udlejer mulighed for at søge det betalt hos selvskyldnerkautionisten.

Hvis en kautionist har betalt i henhold til kautionen, har kautionisten efterfølgende et krav mod lejer for det pågældende beløb – et såkaldt regreskrav.

Konklusion

Selskabsadvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder i kautionsforhold i forbindelse med erhvervslejemål. Vi bistår løbende virksomheder, som skal indgå i et erhvervslejemål, herunder med hjælp til gennemgang og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og kautionsforpligtelser.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»