Ejeraftale - Fortolkning og tvist

Ejeraftale - Fortolkning og tvist

Læs mere
Ejeraftale

Ejeraftale

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Ægtepagt for ejerleder

Ægtepagt for ejerleder

Læs mere
Forrige
Næste

Iværksætterselskabet afskaffes

Lovforslaget om at afskaffe iværksætterselskabet som selskabsform er nu vedtaget og træder forventeligt i kraft medio april 2019. Selskabsformen er også kendt under forkortelsen IVS og har været meget populær, siden den blev indført 1. januar 2014, særligt fordi kapitalkravet alene var 1 kr. Desværre har virksomhedsformen også været populær for moms og skattesvindlere, der har udnyttet det lave kapitalkrav. Dette misbrug af selskabsformen er baggrunden for beslutningen om at afskaffe iværksætterselskabet.

Loven om afskaffelse af iværksætterselskabet er vedtaget af folketinget og træder i kraft så snart den er bekendtgjort i lovtidende. Det forventes derfor at selskabsformen er afskaffet medio apil 2019.

Kapitalkravet til ApS’er nedsættes til kr. 40.000

Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskabet blev det vedtaget, at kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Baggrunden for indførslen af iværksætterselskabet var at gøre det nemmere og billigere for iværksættere at stifte et selskab. Dette går man så i vid udstrækning væk fra igen ved afskaffelsen af iværksætterselskabet, men forsøger at imødegå det delvist ved at nedsætte kapitalkravet til ApS’et fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Eksisterende IVS’er skal omregistreres inden for 2 år

Samtidig med afskaffelsen af iværksætterselskabet er det også besluttet, at samtlige eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres inden for 2 år, efter at loven er endeligt vedtaget - dvs. senest april 2021.

Dette kan gøres ved en generalforsamlingsbeslutning, idet der dog i forbindelse med beslutningen skal udarbejdes en erklæring af selskabets revisor om, at selskabskapitalen på minimum kr. 40.000 er til stede.

Såfremt der i forbindelse med omregistreringen ikke er en selskabskapital på minimum kr. 40.000, kan der i forbindelse med omregistreringen foretages en kapitalforhøjelse i selskabet, således at den nødvendige kapital tilføres enten i form af kontant indskud eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

Hvad betyder lovændringen for dig?

Har du allerede et IVS, er det en god ide allerede nu at overveje eller planlægge en omregistrering til ApS. Dette kan med fordel gøres i forbindelse med den ordinære generalforsamling, herunder i forbindelse med at revisor skal lave det årlige årsregnskab. Revisor kan i den forbindelse som regel også nemmere lave den nødvendige erklæring til brug for omregistreringen. På denne måde kan der sandsynligvis spares nogle arbejdsgange og omkostninger.

Såfremt du står over for en omregistrering inden for den nærmeste fremtid, kan du overveje at vente til lovændringen er trådt i kraft, hvis du ønsker at udnytte det lavere kapitalkrav til ApS’er på kr. 40.000 i stedet for de nuværende kr. 50.000.

Har du allerede har ikke et IVS, men overvejer at stifte et, skal du gøre det hurtigst muligt. Når loven er trådt i kraft er det ikke længere muligt at oprette nye IVS’er, hvorfor du i stedet er nødsaget til at oprette et ApS med en kapital på minimum kr. 40.000. Du skal naturligvis være opmærksom på, at et nyoprettet IVS også skal omregistreres til et ApS inden for de omtalte 2 år efter ikrafttrædelsen af loven – det er derfor kun på ”lånt tid”.

Konklusion

Hvis du ønsker at oprette et IVS, inden de afskaffes, eller du ønsker at omregistrere dit eksisterende IVS, er du meget velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne, så vi kan hjælpe dig. Hvis du er i tvivl om dine muligheder eller blot ønsker at høre mere herom, er du meget velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse. Vi er specialister i selskabsret og hjælper dig gerne med etablering af selskab, omstruktureringer, omdannelser eller blot en omregistrering af dit IVS til et ApS.

Kontakt os på tlf. 45230010 eller advokat@selskabsadvokaterne.dk.

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter virksomhed, er valget ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har visse ligheder med men ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Dansk selskabs krav mod hollandsk selskab - værneting i Danmark

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 26. januar 2018   Sag 40/2017Combino East ApS(advokat Holger ...»

Annullering af Warrants

HØJESTERETSDOM – ANNULLERING AF WARRANTS Resumé Ikke krav på erstatning som følge af annullering af ...»

Vi er medlemmer af