Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Interessentskab - I/S

Af Selskabsadvokaterne

Et interessentskab (I/S) er et fællesskab mellem flere deltagere (interessenter) om en erhvervsdrivende virksomhed, hvor deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser.

Registrering

Et I/S har som udgangspunkt ikke pligt til at lade sig registrere. Et I/S skal inden for visse betingelser lade sig registrere hos SKAT (via Erhvervsstyrelsen) vedrørende eventuelle A-skatte-, moms- og importafgiftsmæssige aktiviteter.

Kapitalkrav

Der er ingen kapitalkrav til et I/S.

Retssubjektivitet

Et I/S er et selvstændigt retssubjekt, der kan være part i kontrakter og andre retsforhold. Et I/S kan sagsøge og sagsøges om selskabets rettigheder og pligter. I/S's værneting er retten i denretskreds, hvor hovedkontoret ligger. Deltagerne hæfter subsidiært for virksomhedens gæld, hvilket betyder, at deltagerne hæfter for virksomhedens kreditorer i det omfang disse ikke kan blive fyldestgjort i virksomhedens aktiver.

Flere ejere

Et I/S stiftes ved aftale mellem deltagerne, og der bør i givet fald udarbejdes en udførlig interessentskabskontrakt, (I/S-kontrakt), der indeholder bestemmelser om navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, ind- og udtræden, bestyrelse, direktion, revisor og som i øvrigt regulerer interessenternes indbyrdes forhold.

Skat

Et I/S er ikke et selvstændigt beskatningssubjekt, og beskattes således ikke som selskaber og foreninger m.v. efter selskabsskattelovene, men hver af interessenterne beskattes af sin andel i interessentskabsindkomst og formue. Interessenterne opgør deres skattepligtige indkomst og formue hver for sig.

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»