Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad er et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne

Et erhvervslejemål er et lejemål, der er omfattet af erhvervslejeloven. Erhvervslejeloven gælder for leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Ordet ”erhverv” skal derfor ikke forstås bogstaveligt, da erhvervslejeloven også finder anvendelse på lokaler, der anvendes til hobbyvirksomhed, foreningslokaler, kirker, institutioner, garager, værksteder m.v. Altså så længe der ikke er tale om anvendelse til beboelse finder erhvervslejeloven anvendelse.

At der skal være tale om ”leje” betyder, at den der bruger lokalerne skal betale noget for denne brug. Det er naturligvis penge, men det er ikke et krav at der er tale om betaling i penge, det kan også være en arbejdsindsat eller andet.

Der skal tillige være tale om ”lokaler” før erhvervslejeloven finder anvendelse. Dette skal forstås ret bogstaveligt, således at der som udgangspunkt er et krav om at det lejede er omkranset af vægge eller der i det lejede indgår en bygning. Ubebyggede arealer er derfor ikke omfattet. Dette kunne være jordarealer, parkeringspladser, stadepladser, m.v.

I de fleste tilfælde opstår der ikke tvivl om, hvorvidt der er tale om leje af lokaler, men der er altid tale om et skøn. I det fleste tilfælde kan man dog altid aftale, at erhvervslejeloven finder anvendelse, således at man ikke skal være i tvivl herom. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om anvendelse til beboelse, idet lejeloven så finder anvendelse. Der findes også enkelte andre særlove, som jeg dog ikke vil komme nærmere ind på her.

Når man har konstateret at der er tale om leje af lokaler til andet en beboelse, er det herefter afgørende om der kan være tale om en forpagtning (der ikke er omfattet af erhvervslejeloven) og hvis ikke det er forpagtning, så hvilken type af erhvervsleje der er tale om.

Du kan læse mere om forpagtning her.

Du kan læse mere om de forskellige typer af lejemål her.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejemål og erhvervslejeloven, herunder om dit lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, om der kan være tale om forpagtning og hvilken type af erhvervslejemål, der er tale om.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»