Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Hvad er et erhvervslejemål?

Et erhvervslejemål er et lejemål, der er omfattet af erhvervslejeloven. Erhvervslejeloven gælder for leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Ordet ”erhverv” skal derfor ikke forstås bogstaveligt, da erhvervslejeloven også finder anvendelse på lokaler, der anvendes til hobbyvirksomhed, foreningslokaler, kirker, institutioner, garager, værksteder m.v. Altså så længe der ikke er tale om anvendelse til beboelse finder erhvervslejeloven anvendelse.

At der skal være tale om ”leje” betyder, at den der bruger lokalerne skal betale noget for denne brug. Det er naturligvis penge, men det er ikke et krav at der er tale om betaling i penge, det kan også være en arbejdsindsat eller andet.

Der skal tillige være tale om ”lokaler” før erhvervslejeloven finder anvendelse. Dette skal forstås ret bogstaveligt, således at der som udgangspunkt er et krav om at det lejede er omkranset af vægge eller der i det lejede indgår en bygning. Ubebyggede arealer er derfor ikke omfattet. Dette kunne være jordarealer, parkeringspladser, stadepladser, m.v.

I de fleste tilfælde opstår der ikke tvivl om, hvorvidt der er tale om leje af lokaler, men der er altid tale om et skøn. I det fleste tilfælde kan man dog altid aftale, at erhvervslejeloven finder anvendelse, således at man ikke skal være i tvivl herom. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om anvendelse til beboelse, idet lejeloven så finder anvendelse. Der findes også enkelte andre særlove, som jeg dog ikke vil komme nærmere ind på her.

Når man har konstateret at der er tale om leje af lokaler til andet en beboelse, er det herefter afgørende om der kan være tale om en forpagtning (der ikke er omfattet af erhvervslejeloven) og hvis ikke det er forpagtning, så hvilken type af erhvervsleje der er tale om.

Du kan læse mere om forpagtning her.

Du kan læse mere om de forskellige typer af lejemål her.

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejemål og erhvervslejeloven, herunder om dit lejemål er omfattet af erhvervslejeloven, om der kan være tale om forpagtning og hvilken type af erhvervslejemål, der er tale om.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Stephan Margaard Svendsen

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af