Forrige
Næste

Har du styr på arven efter dig?

Med et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med din formue, når du dør.

Har du børn og ægtefælle, skal disse altid have deres tvangsarv, men du kan fortsat bestemme over friarven. Tvangsarven udgør ¼ af boet efter dig. Ægtefæller arver i lige konkurrence med livsarvingerne – hvilket vil sige, at din ægtefælle har ret til minimum halvdelen af tvangsarven. Har du livsarvinger, arver livsarvingerne den resterende halvdel af tvangsarven – dvs. 1/8 af bobeholdningen – til deling. Har du kun ægtefælle og ingen livsarvinger – børn eller børnebørn – arver ægtefællen hele tvangsarven.

Friarven udgør ¾ af boet – og det er denne del du med et testamente kan bestemme over.

Som virksomhedsejer kan arvens fordeling have stor betydning, både for virksomheden og den fortsatte drift, men også for din familie.

Som ejerleder bør du overveje, om virksomheden skal generationsskiftes i levende live, samt overveje hvem der kan være den rigtige efterfølger, eller om du først ønsker at ”slippe” virksomheden, når du er gået bort. I begge situationer kan et testamente sikre virksomhedens fortsatte eksistens.

Et testamente bør ajourføres med passende mellemrum. Vores behov og ønsker ændres sig løbende her i livet, og for at sikre sig at testamentet stemmer overens med dine aktuelle planer og hensigter, tilbyder SelskabsAdvokaternes specialist i privatret, advokat Mette Beck Kofoed, en gratis gennemgang af dit eksisterende testamente.

På mødet vil Mette gennemgå dit eksisterende testamente og vejlede dig om konsekvenserne af bestemmelserne i testamentet.

Skulle dine behov have ændret sig, rådgiver Mette dig om dine muligheder og hjælper med at få udarbejdet et opdateret testamente efter dine behov og ønsker.

Har du endnu ikke oprettet et testamente, er du naturligvis også velkommen til at få gennemgået dine muligheder og behov på et gratis formøde.

 oooOooo

Hos SelskabsAdvokaterne og PrivatretsAdvokaterne har vi stor erfaring med udfærdigelse af testamenter til især ejerledere.

Bestil tid til en gratis gennemgang her. Du er også altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov.

Mette Beck Kofoed

Advokat, Specialist i privatret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Vores kompetencer

Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden.

En beslutning om kapitalforhøjelse i et selskab, kræver at der gennemføres en generalforsamling. Kapitalforhøjelsen ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Sorgorlov

Barselsloven giver forældre, der mister et barn på under 18 år, ret til at holde sorgorlov i op til 26 ...»

Sexchikane

Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd ...»

Konkursbos indtræden i lejeaftale - fortolkning af konkurslovens § 56 i forhold til ligestillingsprincippet

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 30. september 2020Sag BS-55261/2019-SHRBryggen, Vejle A/S(advokat Thomas ...»

Højesteretsdom om retten til brug af navnet Ørsted

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 30. november 2020Sag BS-25678/2019-HJR,Sag BS-25685/2019-HJR,Sag BS-25690/2019-HJR,Sag ...»

Vi er medlemmer af