Overdragelse af ophavsret

Overdragelse af ophavsret

Læs mere
Varemærke

Varemærke

Læs mere her
Holdingselskab - Fordele og ulemper

Holdingselskab - Fordele og ulemper

Læs mere
Forrige
Næste

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende virksomhed eller udnytter en af dine erhvervshemmeligheder, kan det betyde store tab for dig eller din virksomhed.

Hvis der er tale om en illoyal adfærd, kan den være stridende mod den tidligere markedsføringslovs § 1 eller 19, der siden er ændret til henholdsvis § 3 og § 23 og i dag er markedsføringslovens § 3 og § 4 i lov om forretningshemmeligheder.

Overtrædelse af markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder kan medføre ansættelsesretlige sanktioner og erstatning, men også forbud.

Hvad er dine rettigheder

Ifølge markedsføringslovens § 3 skal en erhvervsdrivende udvise god markedsføringskik under hensyntagen til forbrugerne, de erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser

Ifølge lov om forretningshemmeligheder § 4 må en person, der via et tjenesteforhold i en virksomhed retmæssigt har fået kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder, ikke viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Herudover har en ansat en streng loyalitetspligt i forhold til arbejdsgiveren, så længe ansættelsesforholdet består. Dette betyder, at medarbejderen skal afstå fra konkurrerende handlinger.

Handlinger i strid med markedsføringslovens og lov om forretningshemmeligheder kan forbydes ved dom og den der udøver de stridende handlinger pådrager sig et erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler.

Hvilke forhold er vigtige

 Det er vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der tale om et tidligere ansættelsesforhold, en anden samarbejdspartener eller en konkurrent
 2. Er det en tidligere betroet medarbejder
 3. Er der tale om forberedelse af konkurrerende virksomhed
 4. Intern eller ekstern forberedelse
 5. Er det i opsigelsesperioden
 6. Skal den tidligere medarbejder bortvises
 7. Er der tale om kapring af en forretningsforbindelse
 8. Produktefterligning
 9. Konceptefterligning
 10. Er der beviser for krænkelsen
 11. Er der lidt et tab
 12. Er der tale om en erhvervshemmelighed
 13. Skal der nedlægges forbud

 

Konklusion

Bliver du opmærksom på et forhold, der kan være i strid med markedsføringsloven og/eller lov om forretningshemmeligheder er det vigtigt at du forsøger at samle dokumentation for krænkelsen og endvidere handler hurtigt så forholdet kan forbydes. Ofte er det tilstrækkeligt for at standse den krænkende adfærd at fremsende en skrivelse med et påbud.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

 

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Tidligere ansat dømt af Sø- og Handelsretten for overtrædelse af markedsføringsloven

Ved afgørelse af den 30. maj 2022 blev en tidligere ansat dømt af Sø- og Handelsretten til at betale ...»

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»