Står du over for et generationsskifte?

Står du over for et generationsskifte?

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Forrige
Næste

Generationsskifte

Af Selskabsadvokaterne

Hvis du i stedet for en veltilrettelagt generationsskiftemodel vælger blot at drosle ned, er der risiko for, at din virksomhed gradvist mister kunder og medarbejdere - og den goodwill, du ellers ville kunne få ved et salg, går tabt.

Men et succesfuldt generationsskifte kan kun gennemføres, hvis du er klar til at sælge din virksomhed (helt eller delvis). Det handler om at være klar til at tale om det, og klar til at handle.

Når du hører ordet "generationsskifte", tænker du måske først på den situation, hvor en person overfører sin virksomhed til familien.

Et generationsskifte kan dog også være en overførsel af virksomheden til fremmede personer.

Når du er klar, bør du kontakte rådgivere, som kan bistå med afklaring af de strategiske, selskabsretlige og skattemæssige forhold ved generationsskiftet. Der skal herunder drøftes, hvordan - og til hvem - generationsskiftet kan gennemføres.

Ofte må du gøre dig flere familie- og forretningsmæssige overvejelser, før du kan vælge den rette model for et generationsskifte. Du kan bl.a. overveje en ansættelse af den arving (eller køber) der senere skal overtage virksomheden - det giver begge et bedre beslutningsgrundlag. Men husk, at du i givet fald også skal afgive reel magt. Overvej om salg/fusion med en anden virksomhed kunne være bedre.

Du skal også beslutte, om det er hele virksomheden, der skal generationsskiftes, eller om det bedste er at udskille den del af driften, som skal generationsskiftes, i et nyt selskab.

Modellerne for generationsskifte hviler på en række selskabsretlige og skattemæssige muligheder, som bl.a. omhandler:

Skattefri virksomhedsomdannelse kan sikre omdannelse af en personlig virksomhed til selskabsform (ApS eller A/S), så man får begrænset den personlige hæftelse og får skabt bedre muligheder for at optage nye medejere eller for eventuelt salg af virksomheden.

Skattefri aktieombytning kan sikre, at der "oven på" et eksisterende driftsselskab etableres et holdingselskab, der kan beskytte den opsparede egenkapital. Dette gør driftsselskabet mere økonomisk overkommeligt for familie, medarbejdere eller andre at tegne aktier i. Et holdingselskab kan efter 3 år sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit.

Skattefri spaltning kan sikre opsplitning af et fælles ejerskab til en virksomhed. Hver ejer kan eksempelvis få sit eget holdingselskab med mulighed for at foretage egne investeringer og gennemføre eget generationsskifte. Yderligere kan spaltning anvendes til opsplitning af driftsselskaber med flere aktivitetsområder - eller man kan adskille driften og bygningerne.

Et generationsskifte skal planlægges i god tid, og de forskellige former for omstrukturering kan kombineres på et utal af måder, så man sikrer den mest tilfredsstillende løsning for din virksomhed, for dine medarbejdere og for din familie.

Et generationsskifte kræver et grundigt kendskab til lovgivningen om aftaler, køb, selskaber, skat, gaver og arv. Dette overblik fås bedst ved et aktivt samspil mellem dig, revisor og advokat. Det er først herefter, der kan sættes en pris på din virksomhed.

Men det kræver, at du er klar. Er du det, gælder det om at komme i gang!

 

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hjælp til
Finansiering via Vækstfonden

Af Selskabsadvokaterne Hvad er Vækstfonden? Vækstfonden er statens finansieringsfond, der er en uafhængig ...»

Generationsskifte – Rettidig omhu ved salget

Af Selskabsadvokaterne  NÅR EN EJERLEDET virksomhed skal sælges eller overdrages, skal en række ting ...»