Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

I har endelig fundet den rigtige medarbejder til virksomheden, og glæder jer til vedkommende kan starte om nogle måneder. Men da datoen for, at vedkommende skal starte nærmer sig, viser det sig, at virksomhedens situation har ændret sig, at I har fortrudt ansættelsen eller noget helt tredje, som gør, at I ikke kan ansætte vedkommende alligevel.

Denne artikel giver dig en kort introduktion i, hvordan du skal håndtere den nævnte situation.

Indledning

Hvornår og hvordan fortæller man en kommende medarbejder, som allerede har sagt sin nuværende stilling op, at I ikke kan tilbyde vedkommende ansættelse alligevel?

Hvad er de økonomiske konsekvenser af beslutningen, og ikke mindst – hvordan får I givet budskabet videre til vedkommende?

Forarbejdet er vigtigt

Inden I søger efter en ny medarbejder, er det vigtigt, at I gør jer et ordentligt forarbejde, og vurderer om;

- I har opgaver til medarbejderen ude i fremtiden,

- Medarbejderen passer ind i det team vedkommende skal indgå i,

- Medarbejderen er den rette til den pågældende stilling i forhold til kompetencer m.v.

Hvis I gør jer et godt forarbejde, er risikoen for, at I senere fortryder ansættelsen mindre.

Viser det sig alligevel, at I – til trods for det gode forarbejde – af økonomiske årsager eller andet – er nødsaget til at trække tilbuddet om ansættelse tilbage, er der en række forhold, I skal være opmærksomme på.

Overlevering af opsigelsen/budskabet til den kommende medarbejder

Når først beslutningen om, at give den kommende medarbejder en opsigelse før tiltræden, er truffet, er det vigtigt, at I professionelt og på en ordentlig måde får givet budskabet videre til vedkommende.

Det er vigtigt, at I at reagerer hurtigt - hvis vedkommende ikke har opsagt sin nuværende stilling, er det måske muligt at få ”reddet” situationen for alle parter.

Det er normalt anbefalelsesværdigt, at beskeden/opsigelsen overleveres ved et fysisk møde – alternativt pr. telefon. Følg gerne samtalen op med en skriftlig meddelelse, men giv helst indledningsvist budskabet den den pågældende på anden vis.

Hvis det er nogle udefrakommende begivenheder, som er årsag til, at I ikke kan tilbyde vedkommende en stilling alligevel, er det vigtigt, at I overvejer, om dette skal kommunikeres videre til medarbejderen – særligt, hvis I gerne vil se på muligheden for ansættelse af medarbejderen, når konjunkturerne f.eks. ændrer sig igen.

De økonomiske og renommémæssige konsekvenser af beslutningen

Inden I træffer beslutning om opsigelse af en medarbejder, før vedkommende har tiltrådt sin stilling i virksomheden, er det vigtigt, at I er opmærksomme på de økonomiske og renommémæssige følger af beslutningen.

Eventuelle renommémæssige følger afhænger af, hvordan I videregiver beskeden, hvorfor tilbuddet om ansættelse trækkes tilbage m.v.

Den økonomiske opgørelse afhænger af de konkrete omstændigheder.

Det er vigtigt at understrege, at opsigelsen godt kan afgives før medarbejderen oprindelig skulle tiltræde stillingen, men at opsigelsen tidligst har virkning fra det tidspunkt, hvor ansættelsen skulle begynde.

Som virksomhed, der har fortrudt ansættelsen af en medarbejder, inden dennes tiltræden af stillingen, vil I derfor tidligst kunne opsige ansættelsesforholdet med juridisk virkning fra det tidspunktet, hvor vedkommende skulle tiltræde. Opsigelsen skal ske med det aftalte opsigelsesvarsel eller det opsigelsesvarsel, der f.eks. følger af funktionærloven eller den overenskomst, som ansættelsesforholdet er omfattet af. 

Hvis opsigelsen skyldes bristede forudsætninger, kan det være muligt, at din virksomhed ikke bliver økonomisk ansvarlig for opsigelsen, idet dette dog forudsætter, at medarbejderen vidste, at det pågældende forhold var en væsentlig forudsætning for ansættelsen, samt at jeres virksomhed ikke er nærmest til at bære risikoen for, at forudsætningen ikke holder. 

Kort opsummering

Det er vigtigt, at du gør dig et godt forarbejde, før du opsiger en medarbejder før vedkommendes faktiske tiltræden. Det gode forarbejde består blandt andet i, at du forinden ansættelsen sætter dig ind i din virksomheds nuværende, såvel som forventede fremtidige behov, økonomiske forhold m.v.

Inden du meddeler vedkommende, at I trækker tilbuddet om ansættelse tilbage – før den aftalte tiltrædelsesdato – er det endvidere vigtigt, at I giver opsigelsen på korrekt vis, samt sætter jer ind i de økonomiske følger af jeres beslutning.

Hvis I ønsker at bevare en god relation til ”medarbejderen” er det tillige vigtigt, at I håndterer processen på en ordentlig og professionel måde. 

Brug for bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og står naturligvis til rådighed, hvis du har brug for en drøftelse, uanset om det er i forbindelse med ansættelse af en medarbejder eller afskedigelse af denne. Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 10 og mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds ...»

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en ...»