Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Forsikringsselskabers afmelding af totalskadede køretøjer

Retten i Hjørring har i en dom afsagt i april 2013 slået fast, at et forsikringsselskab skal afmelde et køretøj fra køretøjsregistret, hvis køretøjet er totalskadet, uanset om skaden dækkes af forsikringsselskabet eller ej.

Sagen ved Retten i Hjørring

Sagen drejede sig om, hvorvidt forsikringsselskabet var berettiget til at afmelde forsikringstagerens totalskade bil i forhold til SKAT, når der ikke blev udbetalt erstatning, og endvidere hvorvidt forsikringsselskabet var forpligtet til at betale erstatning til forsikringstageren som følge af dennes tab på grund afmeldingen.

Forsikringstageren havde fået stjålet sin bil, som efterfølgende var blevet fundet totalskadet. Forsikringsselskabet havde herefter udfærdiget en erstatningsopgørelse, som forsikringstageren havde godkendt, hvorefter forsikringsselskabet afmeldte bilen i køretøjsregistret i henhold til registreringsafgiftsloven.

Forsikringsselskabet blev efterfølgende bekendt med, at forsikringstageren havde handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveriet af bilen, hvorfor forsikringsselskabet afviste at udbetale erstatning.

Som følge af denne afvisning påstod forsikringstager, at forsikringsselskabet ikke havde været berettiget til at afmelde bilen i køretøjsregistret, men fik altså ikke medhold heri ved byretten.

Det er dermed slået fast, at forsikringsselskaber er berettiget til at afmelde et totalskadet køretøj fra køretøjsregistret, uanset om der udbetales erstatning eller ej.

Konklusion

Det er altid en god ide at kontakte en advokat, hvis man har en verserende eller potentiel konflikt med et forsikringsselskab.

SelskabsAdvokaterne har speciale i forsikringsret, herunder forhold vedrørende bilforsikringer og andre motorkøretøjsforsikringer.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en uformel drøftelse af dine muligheder.

Vi rådgiver endvidere forsikringsselskaber og fører løbende retssager vedrørende forsikringsretlige forhold.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Forsikringsselskabers afmelding af totalskadede køretøjer

Retten i Hjørring har i en dom afsagt i april 2013 slået fast, at et forsikringsselskab skal afmelde ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Transportforsikring

Kontraherende og udførende fragtfører var ansvarlig for godsets bortkomst ved to røverier i »

Erstatnings- og forsikringsret

En iransk sælger havde uberettiget annulleret en aftale om leverence af frosne kyllingefødder, og »

Vi er medlemmer af