Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Forkøbsret i erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Der findes ingen lovbestemt forkøbsret for lejer til det af lejer lejede erhvervslejemål. Såfremt lejer ønsker en forkøbsret skal dette derfor aftales med udlejer. Lejer bør derfor ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten overveje, om der i erhvervslejekontrakten skal aftales, at der er en forkøbsret for lejer til den pågældende ejendom, som lejes.

Hvad indebærer en forkøbsret

Udgangspunktet med en forkøbsret er, at lejer får mulighed for at købe ejendommen på samme vilkår, som udlejer ønsker at sælge den til over for en tredjemand. Der er således ikke tale om en generel køberet (hvilket i princippet også kan aftales), men alene en forkøbsret, hvis udlejer ønsker at sælge ejendommen.

Det er vigtigt at særligt udlejer overvejer, om der er overdragelsestilfælde, som ikke skal være omfattet af forkøbsretten. Dette kunne f.eks. være, hvis udlejer ønsker at udskille ejendommen til et nyt selvstændigt selskab, eller hvis udlejer ønsker at overdrage ejendommen i forbindelse med generationsskifte eller i øvrigt til sine nærtstående. Udlejer bør også overveje, at der ikke skal være en forkøbsret i tilfælde af, at udlejer dør, og ejendommen herved skal gå i arv.

Forkøbsretten bør naturligvis bortfalde, når erhvervslejeforholdet mellem udlejer og lejer ophører.

Processen

En forkøbsret bør indeholde en specifikation af, hvornår den finder anvendelse, og hvordan den finder anvendelse. I en forkøbsret bør udlejer derfor forpligte sig til at oplyse over for lejer, når der er en potentiel køber. Herefter bør der være en frist for, hvornår lejer skal gøre sin forkøbsret gældende og en regulering af, om lejer kan overtage ejendommen på præcis samme vilkår som den potentielle køber, eller om der skal gælde andre regler, herunder f.eks. i forhold til overtagelsesdagen.

Fordele og ulemper ved en forkøbsret

En forkøbsret er primært til fordel for lejer, der jo ved en forkøbsret har en sikret ret til at købe ejendommen.

Forkøbsretten kan modsvarende være til ulempe for udlejer, idet forkøbsretten kan besværliggøre en salgsproces, ved at udlejer skal spørge lejer, hver gang der er en køber. Dette kan, ud over at besværliggøre processen, gøre ejendommen mindre attraktiv for købere, idet de ikke kan vide sig sikre på et køb, selv om udlejer/sælger og køber er enige om vilkårene. Den potentielle køber risikerer derfor at bruge unødig tid samt unødige omkostninger på rådgivere m.v.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og overdragelse af erhvervsejendomme, herunder udarbejdelse og effektuering af forkøbsret i en erhvervslejekontrakt. Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om det er en god ide at indgå en forkøbsret i erhvervslejekontrakten, ligesom vi kan hjælpe med selve købet/salget af ejendommen.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»