Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Fællesarealer i erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere.

Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v.

Såfremt lejer og/eller udlejer har særlige ønsker til brugen eller begrænsninger i brugen af fællesarealer, er det naturligvis vigtigt, at dette specificeres i erhvervslejekontrakten.

Hvad bør der aftales

Såfremt der indgår fællesarealer i erhvervslejemålet, bør disse specificeres. Dette kan med fordel både gøres skriftligt og ved en plantegning, således at der er mindst mulig tvivl om, hvad der er fællesarealer.

Udlejer bør tillige overveje, om der kan opstå et behov for at indskrænke lejers brug af fællesarealerne. Dette kan være tilfældet, hvis udlejer skal benytte dem til andet eller ikke længere selv har rådighed over de pågældende arealer. I så tilfælde bør det aftales, at udlejer er berettiget til at opsige og eller indskrænke fællesarealerne med et givent varsel, uden at dette betragtes som en misligholdelse, generel opsigelse eller væsentlig forringelse af erhvervslejemålet i øvrigt.

Det kan endvidere være, at der er et behov for udlejer til at anvise andre fællesarealer, som lejer kan benytte, herunder særligt i forhold til parkeringspladser og lignende.

Udlejer bør endvidere overveje, hvilke omkostninger der er forbundet med drift og vedligeholdelse af fællesarealerne, og naturligvis særligt om lejer skal tage del i disse omkostninger. Det kan f.eks. være dyrt at drive og vedligeholde en elevator. Såfremt udlejer ønsker, at lejer skal betale helt eller delvist herfor, skal dette specificeres (herunder med estimeret beløb) i erhvervslejekontrakten.

Husorden

I en ejendom med flere lejere og brugere kan det være hensigtsmæssigt med en husorden, der foreskriver ordensreglerne for brugerne af ejendommen. Det kan f.eks. være i forhold til parkering, larm, cykelparkering, rygning m.v.

Udlejer skal derfor overveje, om udlejer i henhold til erhvervslejekontrakten skal være berettiget til at udarbejde en husorden for ejendommen, som samtlige lejere er forpligtet til at indordne sig efter.

Såfremt udlejer er berettiget hertil, skal lejer naturligvis også overveje, om der kan være særlige forhold, som udlejer ikke skal være berettiget til at regulere i en husorden.

Konklusion

Selskabsadvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder udarbejdelse og fortolkning af erhvervslejekontrakter. Vi kan tillige hjælpe dig med at vurdere og føre sager om aftaler vedrørende benyttelse og indskrænkninger af fællesarealer i erhvervslejemålet.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»