Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt

Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere.

Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v.

Såfremt lejer og/eller udlejer har særlige ønsker til brugen eller begrænsninger i brugen af fællesarealer, er det naturligvis vigtigt, at dette specificeres i erhvervslejekontrakten.

Hvad bør der aftales

Såfremt der indgår fællesarealer i erhvervslejemålet, bør disse specificeres. Dette kan med fordel både gøres skriftligt og ved en plantegning, således at der er mindst mulig tvivl om, hvad der er fællesarealer.

Udlejer bør tillige overveje, om der kan opstå et behov for at indskrænke lejers brug af fællesarealerne. Dette kan være tilfældet, hvis udlejer skal benytte dem til andet eller ikke længere selv har rådighed over de pågældende arealer. I så tilfælde bør det aftales, at udlejer er berettiget til at opsige og eller indskrænke fællesarealerne med et givent varsel, uden at dette betragtes som en misligholdelse, generel opsigelse eller væsentlig forringelse af erhvervslejemålet i øvrigt.

Det kan endvidere være, at der er et behov for udlejer til at anvise andre fællesarealer, som lejer kan benytte, herunder særligt i forhold til parkeringspladser og lignende.

Udlejer bør endvidere overveje, hvilke omkostninger der er forbundet med drift og vedligeholdelse af fællesarealerne, og naturligvis særligt om lejer skal tage del i disse omkostninger. Det kan f.eks. være dyrt at drive og vedligeholde en elevator. Såfremt udlejer ønsker, at lejer skal betale helt eller delvist herfor, skal dette specificeres (herunder med estimeret beløb) i erhvervslejekontrakten.

Husorden

I en ejendom med flere lejere og brugere kan det være hensigtsmæssigt med en husorden, der foreskriver ordensreglerne for brugerne af ejendommen. Det kan f.eks. være i forhold til parkering, larm, cykelparkering, rygning m.v.

Udlejer skal derfor overveje, om udlejer i henhold til erhvervslejekontrakten skal være berettiget til at udarbejde en husorden for ejendommen, som samtlige lejere er forpligtet til at indordne sig efter.

Såfremt udlejer er berettiget hertil, skal lejer naturligvis også overveje, om der kan være særlige forhold, som udlejer ikke skal være berettiget til at regulere i en husorden.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret, herunder udarbejdelse og fortolkning af erhvervslejekontrakter. Vi kan tillige hjælpe dig med at vurdere og føre sager om aftaler vedrørende benyttelse og indskrænkninger af fællesarealer i erhvervslejemålet.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af