Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Væsentlige ændringer i ansættelseskontrakten

Læs mere her
Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Fortrudt ansættelse af medarbejder før tiltræden

Læs mere her
Medarbejder - Løn under sygdom

Medarbejder - Løn under sygdom

Læs mere her
Forrige
Næste

Er dine ansættelseskontrakter gyldige?

Bruger du en gammel skabelon, når du laver ansættelseskontrakter til nye medarbejdere? 

Vores råd er, at du straks stopper med dette.  

Hos SelskabsAdvokaterne ser vi ofte, at virksomhederne ikke får opdateret eller gennemgået deres ansættelseskontrakter løbende.

Det viser sig ofte - når først en konflikt er opstået - at virksomhederne har anvendt den samme skabelon på en ansættelseskontrakt gennem 15-20 år med småjusteringer undervejs. 

Resultatet er ofte katastrofalt med ugyldige eller diskriminerende vilkår eller usammenhængende sætninger til følge, som medfører store problemer for din virksomhed. 

Som eksempel har vi oplevet følgende vilkår i nogle af de kontrakter, som vi har gennemgået: 

- Vilkår om, at ansættelsen ophører, når medarbejderen opnår en vis alder. 
- Henvisning til markedsføringslovens § 10/19 (gamle bestemmelser).
- Ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler), som ikke opfylder de nuværende regler for, at disse er gyldige. 

Det er alle vilkår, som skaber utryghed hos medarbejderne, og gør, at din virksomhed virker uprofessionel. 

Endnu værre er det dog, at nogle af vilkårene er lovstridige, og kan medføre bøder på op til 12 måneders løn til en medarbejder, såfremt det ugyldige vilkår har en væsentlig betydning for en eventuel igangværende tvist. 

Du kan tillige risikere, at du ikke har den forventede retsstilling, f.eks. fordi konkurrenceklausulen i medarbejderens kontrakt ikke kan gøres gældende som forventet, enten som følge af ugyldighed eller manglende klarhed i forhold til klausulens indhold.

Hos SelskabsAdvokaterne foreslår vi, at du mindst én gang om året får dine skabeloner gennemgået ved en advokat, da lovgivningen på det ansættelsesretlige område konstant ændrer sig - og et vilkår der var gyldigt i går er måske ugyldigt i dag. 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og følger hele tiden lovgivningen på det ansættelsesretlige område. Vi bistår vores klienter med kvalitetstjek af nuværende kontrakter, så de undgår ubehagelige overraskelser, når en medarbejder stopper eller hvis en medarbejder får kontrakten gennemgået af sin fagforening. 

Vi anbefaler, at du også får helt gamle kontrakter opdateret løbende (så dine kontrakter maksimalt er ét år gamle), da vi også oplever, at selv medarbejdere i samme stilling kan have meget forskelligartede kontrakter uden dette er tiltænkt. I værste tilfælde kan dette medføre sager om diskrimination og forskelsbehandling - ofte helt utilsigtet. Forskellen kan f.eks. bestå i, at nogle medarbejdere har krav på feriefridage, mens andre ifølge deres kontrakt ikke har.  

Ved en gennemgang af alle jeres medarbejderkontrakter, vil vi kunne opdage eventuel uberettiget forskelsbehandling eller andre ugyldige vilkår, og dermed spare din virksomhed for en stor retssag med høje udgifter til følge.  

Hvis du ønsker vores bistand til gennemgang af dine kontrakter, tager vi 2.400 + moms i timen for vores bistand. Det forventede tidsforbrug til gennemgang af én ansættelseskontrakt er én time efterfulgt af et møde (telefonisk eller fysisk) af 1-2 timers varighed. 

Har du brug for vores rådgivning om ansættelsesretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Michella Friis Grome

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af