Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Er dine ansættelseskontrakter gyldige?

Bruger du en gammel skabelon, når du udarbejder en ansættelseskontrakt til en ny medarbejdere? 

Vores råd er, at du straks stopper med dette. Dels blev kravene til indholdet af ansættelseskontrakter efter reglerne i ansættelsesbevisloven væsentligt udvidet med virkning fra den 1. juli 2023, og dels sker der løbende ændringer i den ansættelsesretlige lovgivning, som der skal tages højde for i ansættelseskontrakterne med dine medarbejdere.

Hos SelskabsAdvokaterne oplever vi ofte at blive kontaktet af virksomheder, som ikke har sørget for løbende at få opdateret eller gennemgået deres ansættelseskontrakter.  

Det viser sig ofte - når først en konflikt er opstået - at virksomhederne har anvendt den samme skabelon til en ansættelseskontrakt gennem flere år med alene med enkelte småjusteringer undervejs. 

Resultatet kan være katastrofalt med ugyldige eller diskriminerende vilkår eller usammenhængende sætninger til følge, som giver anledning til tvister med og utilfredshed hos medarbejderne, og som dermed kan påføre din virksomhed store problemer. 

Som eksempel har vi oplevet følgende vilkår i nogle af de ansættelseskontrakter, som vi har gennemgået: 

- vilkår der helt generelt forbyder medarbejderen at påtage sig sideløbende beskæftigelse,

- vilkår om, at ansættelsen ophører, når medarbejderen opnår en vis alder. 

- henvisning til forældede lovregler som f.eks. markedsføringslovens § 10 og § 19,

- ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler), som ikke opfylder de regler om ansættelsesklausuler, der har været gældende siden den 1. januar 2016,  

- ugyldige bestemmelser om prøvetid.

Dette er alle vilkår, som skaber utryghed hos medarbejderne, og som risikerer at medføre, at din virksomhed risikerer at fremstå som uprofessionel og ude af trit med gældende lovgivning - herunder ansættelsesbevisloven. 

Endnu værre er det dog, at nogle af vilkårene kan være lovstridige, og kan medføre krav om godtgørelse til en medarbejder, hvis det ugyldige vilkår har en væsentlig betydning for en eventuel igangværende tvist. 

Du kan samtidig risikere, at du ikke har den forventede retsstilling, f.eks. fordi en konkurrenceklausul i medarbejderens kontrakt ikke kan gøres gældende som forventet enten som følge af ugyldighed eller manglende klarhed i forhold til klausulens indhold.

Anbefalingen fra SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du mindst én gang om året sørger for at få dine skabeloner gennemgået, da lovgivningen på det ansættelsesretlige område konstant ændrer sig - og et vilkår, der var gyldigt i går, er måske ugyldigt i dag. 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og følger hele tiden lovgivningen på det ansættelsesretlige område tæt. Vi bistår vores klienter med kvalitetstjek af nuværende ansættelseskontrakter, så de undgår ubehagelige overraskelser, når en medarbejder stopper eller, hvis en medarbejder får en ansættelseskontrakt gennemgået af sin fagforening. 

Vi anbefaler, at du også får helt gamle ansættelseskontrakter opdateret løbende. Det skyldes, at vi også oplever, at selv medarbejdere i samme stilling kan have meget forskelligartede kontrakter, uden dette er tiltænkt. I værste tilfælde kan dette medføre sager om diskrimination og forskelsbehandling - ofte helt utilsigtet. Forskellen kan f.eks. bestå i, at nogle medarbejdere har krav på feriefridage, hvilket andre medarbejdere ikke har. Samtidig er det også vigtigt at sørge for at opdatere dine medarbejderes ansættelseskontrakter - evt. via et tillæg til deres eksisterende ansættelseskontrakt - når deres ansættelsesvilkår ændrer sig. Ved ændrede ansættelsesvilkår er det efter ansættelsesbevisloven et krav, at dette skal skriftligt bekræftes overfor medarbejderen senest samtidig med, at de ændrede vilkår træder i kraft.

Kontakt SelskabsAdvokaterne

Har du brug for, at vi skal bistå dig med en gennemgang af dine ansættelseskontrakter, eller har du brug for vores hjælp indenfor andre områder af ansættelsesretten, er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller via mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»