Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Er dine ansættelseskontrakter gyldige?

Bruger du en gammel skabelon, når du laver en ansættelseskontrakt til en ny medarbejdere? 

Vores råd er, at du straks stopper med dette.  

Hos SelskabsAdvokaterne ser vi ofte, at virksomhederne ikke får opdateret eller gennemgået deres ansættelseskontrakter løbende.

Det viser sig ofte - når først en konflikt er opstået - at virksomhederne har anvendt den samme skabelon på en ansættelseskontrakt gennem 5-10 år med småjusteringer undervejs. 

Resultatet er ofte katastrofalt med ugyldige eller diskriminerende vilkår eller usammenhængende sætninger til følge, som medfører store problemer for din virksomhed. 

Som eksempel har vi oplevet følgende vilkår i nogle af de ansættelseskontrakter, som vi har gennemgået: 

- Vilkår om, at ansættelsen ophører, når medarbejderen opnår en vis alder. 
- Henvisning til markedsføringslovens § 10/19 (gamle bestemmelser).
- Ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler), som ikke opfylder de nuværende regler for, at disse er gyldige. 

Det er alle vilkår, som skaber utryghed hos medarbejderne, og som medfører, at din virksomhed virker uprofessionel. 

Endnu værre er det dog, at nogle af vilkårene er lovstridige, og kan medføre bøder på op til 12 måneders løn til en medarbejder, såfremt det ugyldige vilkår har en væsentlig betydning for en eventuel igangværende tvist. 

Du kan tillige risikere, at du ikke har den forventede retsstilling, f.eks. fordi konkurrenceklausulen i medarbejderens kontrakt ikke kan gøres gældende som forventet, enten som følge af ugyldighed eller manglende klarhed i forhold til klausulens indhold.

Hos SelskabsAdvokaterne foreslår vi, at du mindst én gang om året får dine skabeloner gennemgået ved en advokat, da lovgivningen på det ansættelsesretlige område konstant ændrer sig - og et vilkår, der var gyldigt i går, er måske ugyldigt i dag. 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og følger hele tiden lovgivningen på det ansættelsesretlige område. Vi bistår vores klienter med kvalitetstjek af nuværende ansættelseskontrakter, så de undgår ubehagelige overraskelser, når en medarbejder stopper eller hvis en medarbejder får en ansættelseskontrakt gennemgået af sin fagforening. 

Vi anbefaler, at du også får helt gamle ansættelseskontrakter opdateret løbende (så dine kontrakter maksimalt er ét år gamle), da vi også oplever, at selv medarbejdere i samme stilling kan have meget forskelligartede kontrakter uden dette er tiltænkt. I værste tilfælde kan dette medføre sager om diskrimination og forskelsbehandling - ofte helt utilsigtet. Forskellen kan f.eks. bestå i, at nogle medarbejdere har krav på feriefridage, mens andre ifølge deres kontrakt ikke har.  

Ved en gennemgang af alle jeres ansættelseskontrakter, vil vi kunne opdage eventuel uberettiget forskelsbehandling eller andre ugyldige vilkår, og dermed spare din virksomhed for en stor retssag med høje udgifter til følge.  

Hvis du ønsker vores bistand til gennemgang af en ansættelseskontrakte, tager vi 2.400 + moms i timen for vores bistand. Det forventede tidsforbrug til gennemgang af én ansættelseskontrakt er én time efterfulgt af et møde (telefonisk eller fysisk) af 1-2 timers varighed. 

Har du brug for vores rådgivning om ansættelsesretlige emner, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Lov om ansættelsesvilkår og visse arbejdsvilkår er vedtaget

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er nu vedtaget, og den træder allerede i kraft ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»

Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakter Siden 1. juli 1993 har arbejdsgivere skullet sørge for at overholde ansættelsesbevisloven, ...»

Ansættelseskontrakt - dansk ret gældende

Om en ansættelseskontrakt mellem en international virksomhed og en salgschef indeholdt en bestemmelse »

Vi er medlemmer af