Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Er dine ansættelseskontrakter gyldige?

Bruger du en gammel skabelon, når du udarbejder en ansættelseskontrakt til en ny medarbejdere? 

Vores råd er, at du straks stopper med dette. Dels blev kravene til indholdet af ansættelseskontrakter udvidet med virkning fra den 1. juli 2023, og dels sker der løbende ændringer i den ansættelsesretlige lovgivning, som der skal tages højde for i ansættelseskontrakterne med dine medarbejdere.

Hos SelskabsAdvokaterne oplever vi ofte at blive kontaktet af virksomheder, som ikke har sørget for at få opdateret eller gennemgået deres ansættelseskontrakter løbende. 

Det viser sig ofte - når først en konflikt er opstået - at virksomhederne har anvendt den samme skabelon til en ansættelseskontrakt gennem flere år med småjusteringer undervejs. 

Resultatet kan være katastrofalt med ugyldige eller diskriminerende vilkår eller usammenhængende sætninger til følge, som giver anledning til tvister med og utilfredshed hos medarbejderne, og som dermed kan påføre din virksomhed store problemer. 

Som eksempel har vi oplevet følgende vilkår i nogle af de ansættelseskontrakter, som vi har gennemgået: 

- vilkår der helt generelt forbyder medarbejderen at påtage sig sideløbende beskæftigelse,

- vilkår om, at ansættelsen ophører, når medarbejderen opnår en vis alder. 

- henvisning til forældede lovregler som f.eks. markedsføringslovens § 10 og § 19,

- ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler), som ikke opfylder de nuværende regler i ansættelsesklausulloven for, at disse er gyldige. 

- ugyldige bestemmelser om prøvetid.

Det er alle vilkår, som skaber utryghed hos medarbejderne, og som medfører, at din virksomhed risikerer at fremstå som uprofessionel. 

Endnu værre er det dog, at nogle af vilkårene kan være lovstridige, og kan medføre krav om godtgørelse til en medarbejder, såfremt det ugyldige vilkår har en væsentlig betydning for en eventuel igangværende tvist. 

Du kan samtidig risikere, at du ikke har den forventede retsstilling, f.eks. fordi en konkurrenceklausul i medarbejderens kontrakt ikke kan gøres gældende som forventet, enten som følge af ugyldighed eller manglende klarhed i forhold til klausulens indhold.

Anbefalingen fra SelskabsAdvokaterne

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du mindst én gang om året sørger for at få dine skabeloner gennemgået, da lovgivningen på det ansættelsesretlige område konstant ændrer sig - og et vilkår, der var gyldigt i går, er måske ugyldigt i dag. 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og følger hele tiden lovgivningen på det ansættelsesretlige område tæt. Vi bistår vores klienter med kvalitetstjek af nuværende ansættelseskontrakter, så de undgår ubehagelige overraskelser, når en medarbejder stopper eller, hvis en medarbejder får en ansættelseskontrakt gennemgået af sin fagforening. 

Vi anbefaler, at du også får helt gamle ansættelseskontrakter opdateret løbende. Det skyldes, at vi også oplever, at selv medarbejdere i samme stilling kan have meget forskelligartede kontrakter, uden dette er tiltænkt. I værste tilfælde kan dette medføre sager om diskrimination og forskelsbehandling - ofte helt utilsigtet. Forskellen kan f.eks. bestå i, at nogle medarbejdere har krav på feriefridage, hvilket andre medarbejdere ikke har. Samtidig er det også vigtigt at sørge for at opdatere dine medarbejderes ansættelseskontrakter - evt. via et tillæg til deres eksisterende ansættelseskontrakt - når deres ansættelsesvilkår ændrer sig. 

Har du brug for, at vi skal bistå dig med en gennemgang af dine ansættelseskontrakter, eller har du brug for vores hjælp indenfor andre områder af ansættelsesretten, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk.

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»

Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakter Siden 1. juli 1993 har arbejdsgivere skullet sørge for at overholde ansættelsesbevisloven, ...»

Ansættelseskontrakt - dansk ret gældende

Om en ansættelseskontrakt mellem en international virksomhed og en salgschef indeholdt en bestemmelse »

Vi er medlemmer af