Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Energimærkning og erhvervslejemål

Generelt

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal som udgangspunkt energimærkes efter reglerne i lov om energimærkning af bygninger. Dog gælder der undtagelser, særligt for mindre bygninger under 60 m2 og bygninger, der anvendes til landbrug m.v., samt til produktion vedrørende industri, værksteder og garager med plads til maksimum 2 biler.

Energimærkning skal udarbejdes for hver enkelt bygning, selv om der er flere bygninger beliggende på den samme ejendom.

Energimærkning af bygninger udføres af certificerede energimærkningsfirmaer, og der skal udarbejdes en standardiseret energimærkerapport. Oplysningerne skal tillige indberettes til Energistyrelsen.

Energimærkninger er gyldige i 10 år fra den dato, hvor Energistyrelsen har sendt energimærk-ningsrapporten med energimærkningsnummer til det certificerede energimærkningsfirma.

Du kan læse mere om energimærkninger på Energistyrelsens hjemmeside her.

Energimærkning ved erhvervsudlejning

Ved salg af en erhvervsejendom eller erhvervsudlejning af en bygning, erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning skal der foreligge en energimærkning for bygningen eller den pågældende enhed. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet, ligesom det påhviler sælger at udlevere energimærke-rapporten til køber.

Energimærkning, der skal udleveres i forbindelse med udlejning og salg, skal være gyldig og udarbejdet efter gældende regler. Hvis der foreligger flere energimærkninger på bygningen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med udlejningen eller salget.

Som nævnt ovenfor findes flere undtagelser til pligten til at få udarbejdet energimærke, herunder hvis der er tale om produktionslokaler eller værksteder og garager. Energimærkning af bygninger til handel og service er dog stort set altid lovpligtig, såfremt der er tale om bygninger med en størrelse på over 60 m2. Herunder skal alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og overdragelse af erhvervsejendomme, herunder om der er pligt for udlejer eller sælger til at få udarbejdet en energimærkerapport i forbindelse med udlejning eller salg. Vi bistår løbende virksomheder, som skal indgå eller udarbejde erhvervslejekontrakt eller står over for køb eller salg af en erhvervsejendom.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af