Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Energimærkning og erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Generelt

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal som udgangspunkt energimærkes efter reglerne i lov om energimærkning af bygninger. Dog gælder der undtagelser, særligt for mindre bygninger under 60 m2 og bygninger, der anvendes til landbrug m.v., samt til produktion vedrørende industri, værksteder og garager med plads til maksimum 2 biler.

Energimærkning skal udarbejdes for hver enkelt bygning, selv om der er flere bygninger beliggende på den samme ejendom.

Energimærkning af bygninger udføres af certificerede energimærkningsfirmaer, og der skal udarbejdes en standardiseret energimærkerapport. Oplysningerne skal tillige indberettes til Energistyrelsen.

Energimærkninger er gyldige i 10 år fra den dato, hvor Energistyrelsen har sendt energimærk-ningsrapporten med energimærkningsnummer til det certificerede energimærkningsfirma.

Du kan læse mere om energimærkninger på Energistyrelsens hjemmeside her.

Energimærkning ved erhvervsudlejning

Ved salg af en erhvervsejendom eller erhvervsudlejning af en bygning, erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning skal der foreligge en energimærkning for bygningen eller den pågældende enhed. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet, ligesom det påhviler sælger at udlevere energimærke-rapporten til køber.

Energimærkning, der skal udleveres i forbindelse med udlejning og salg, skal være gyldig og udarbejdet efter gældende regler. Hvis der foreligger flere energimærkninger på bygningen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med udlejningen eller salget.

Som nævnt ovenfor findes flere undtagelser til pligten til at få udarbejdet energimærke, herunder hvis der er tale om produktionslokaler eller værksteder og garager. Energimærkning af bygninger til handel og service er dog stort set altid lovpligtig, såfremt der er tale om bygninger med en størrelse på over 60 m2. Herunder skal alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og overdragelse af erhvervsejendomme, herunder om der er pligt for udlejer eller sælger til at få udarbejdet en energimærkerapport i forbindelse med udlejning eller salg. Vi bistår løbende virksomheder, som skal indgå eller udarbejde erhvervslejekontrakt eller står over for køb eller salg af en erhvervsejendom.

Du er altid velkommen til at kontakte Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»