Køb af erhvervsejendom

Køb af erhvervsejendom

Læs mere her
Opsigelse af erhvervslejemål

Opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Regulering til markedslejen

Regulering til markedslejen

Læs mere her
Brug for ejendomsadministration?

Brug for ejendomsadministration?

Læs mere her
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Læs mere her
Forrige
Næste

Energimærkning og erhvervslejemål

Generelt

Alle bygninger, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet, skal som udgangspunkt energimærkes efter reglerne i lov om energimærkning af bygninger. Dog gælder der undtagelser, særligt for mindre bygninger under 60 m2 og bygninger, der anvendes til landbrug m.v., samt til produktion vedrørende industri, værksteder og garager med plads til maksimum 2 biler.

Energimærkning skal udarbejdes for hver enkelt bygning, selv om der er flere bygninger beliggende på den samme ejendom.

Energimærkning af bygninger udføres af certificerede energimærkningsfirmaer, og der skal udarbejdes en standardiseret energimærkerapport. Oplysningerne skal tillige indberettes til Energistyrelsen.

Energimærkninger er gyldige i 10 år fra den dato, hvor Energistyrelsen har sendt energimærk-ningsrapporten med energimærkningsnummer til det certificerede energimærkningsfirma.

Du kan læse mere om energimærkninger på Energistyrelsens hjemmeside her.

Energimærkning ved erhvervsudlejning

Ved salg af en erhvervsejendom eller erhvervsudlejning af en bygning, erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning skal der foreligge en energimærkning for bygningen eller den pågældende enhed. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet, ligesom det påhviler sælger at udlevere energimærke-rapporten til køber.

Energimærkning, der skal udleveres i forbindelse med udlejning og salg, skal være gyldig og udarbejdet efter gældende regler. Hvis der foreligger flere energimærkninger på bygningen eller enheden, skal den senest udarbejdede energimærkning fremlægges i forbindelse med udlejningen eller salget.

Som nævnt ovenfor findes flere undtagelser til pligten til at få udarbejdet energimærke, herunder hvis der er tale om produktionslokaler eller værksteder og garager. Energimærkning af bygninger til handel og service er dog stort set altid lovpligtig, såfremt der er tale om bygninger med en størrelse på over 60 m2. Herunder skal alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding.

Konklusion

SelskabsAdvokaterne har speciale i erhvervslejeret og overdragelse af erhvervsejendomme, herunder om der er pligt for udlejer eller sælger til at få udarbejdet en energimærkerapport i forbindelse med udlejning eller salg. Vi bistår løbende virksomheder, som skal indgå eller udarbejde erhvervslejekontrakt eller står over for køb eller salg af en erhvervsejendom.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse af dine og din virksomheds muligheder.

Rådgivning ydes af kyndige advokater

Erhvervslejekontrakt

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver gode råd om indgåelse og fortolkning af en erhvervslejekontrakt, herunder hvad en erhvervslejekontrakt normalt bør indeholde....

Artikel: Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der går en kortere eller længere periode, før det er relevant eller praktisk muligt for lejer at overtage lejemålet. I erhvervslejekontrakten aftaler lejer og udlejer derfor stort set altid et ikrafttrædelsestidspunkt for erhvervslejekontrakten og erhvervslejemålet, hvor lejer fra denne dato er berettiget (og måske også forpligtet) til at anvende erhvervslejemålet....

Læs hele artiklen

Artikel: Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet over, og nogle fællesarealer, som lejer skal dele med andre lejere. Fællesarealer kan f.eks. være parkeringspladser, opgange, elevatorer, brandgange m.v....

Læs hele artiklen

Simon Trolle Markussen

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Benete Benned

Advokatfuldmægtig

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Overtagelse og ikrafttræden af erhvervslejemål

Generelt Når man som lejer og udlejer indgår en erhvervslejekontrakt, er det helt sædvanligt, at der ...»

Fællesarealer i erhvervslejemål

Generelt Et erhvervslejemål består ofte af både lejers egne arealer, som lejer har eksklusiv råderet ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Lejer var erstatningsansvarlig for udlejers tab af lejeindtægter

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 246/2015 Østre Gjesingvej 26 I/S (advokat Arne ...»

Afslag i lejen pga. støjgener fra metrobyggeri

ØSTRE LANDSRETS DOMAfsagt den 1. februar 2016 af Østre Landsrets 7. afdeling 7. afd. nr. B-962-15: UDLEJERmodLEJER ...»

Vi er medlemmer af