Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Finansiering via Vækstfonden

Finansiering via Vækstfonden

Læs mere
Forrige
Næste

Delvis indbetaling af overkurs i ApS er nu muligt

Af Selskabsadvokaterne

De sidste ændringer af selskabsloven efter evalueringen i 2013 er trådt i kraft. En væsentlig fornyelse er muligheden for delvis indbetaling af overkursen i et anpartsselskab.

De første ændringer af selskabsloven

I starten af 2014 blev de første ændringer af selskabsloven indført. Af væsentlige fornyelser kan nævnes; Nedsættelsen af kapitalkravet for oprettelse af anpartsselskaber (ApS) fra tidligere 80.000 kr. til nu 50.000 kr., samt indførslen af iværksætterselskabet (IVS).

De nye ændringer

De sidste ændringer af selskabsloven blev indført i marts 2015, og indeholder en opsamling på reguleringen fra 2014. Herunder:

A)    Mulighed for delvis indbetaling af overkurs

Det er nu muligt at stifte et anpartsselskab til overkurs, og kun foretage delvis indbetaling af overkursen, forudsat den indbetalte selskabskapital opfylder to betingelser (se nedenfor).

Den delvise indbetaling af overkursen er en nyskabelse i forhold til den tidligere selskabslov, hvor en eventuel overkurs skulle betales fuldt ud. Kravet om fuld indbetaling af overkurs gælder stadig for aktieselskaber.

Betingelse 1: 25 % af selskabskapitalen
Som betingelse for, at der kan foretages delvis indbetaling af overkursen kræves det, at der indbetales mindst 25 % af selskabskapitalen.

Betingelse 2: minimum 50.000 kr. indbetalt
Herudover gælder et minimumskrav om, at der skal indbetales 50.000 kr. i selskabskapital. Denne minimumsgrænse er blevet nedsat gældende fra marts 2015, og var tidligere på 80.000 kr. Nedsættelsen af minimumsgrænsen må anses for at være en naturlig følge af lovændringen i januar 2014, hvor kapitalkravet for stiftelse af et anpartsselskab ligeledes blev nedsat til 50.000 kr.

B)    Ændring af kreditors anmeldelsesfrist

Ved lovændringen er kreditors retsstilling blevet forbedret i forbindelse med fusion, spaltning eller omdannelse af et selskab, når der anvendes vurderingsmænd. Tidligere løb kreditors 4 ugers anmeldelsesfrist fra tidspunktet, hvor der var truffet beslutning om fusionen, spaltningen eller omdannelsen af selskabet. Fremadrettet løber kreditors anmeldelsesfrist fra tidspunktet, hvor Erhvervsstyrelsen foretager offentliggørelse af selskabets fusions-, spaltnings-eller omdannelsesplan.

Nye systemer/selvbetjeningsløsninger

Som konsekvens af lovændringerne er der blevet indført nye selvbetjeningsløsninger til registrering af selskaber via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. De nye systemer har medført, at det nu er muligt at stifte et IVS på få timer. Det nye registreringssystem forventes at få en positiv indvirkning på selskabsretten fremadrettet.

De nye reglers betydning for dig, som selskabsejer

De seneste ændringer af selskabsloven vil ikke umiddelbart have nogen reel betydning for nuværende selskaber, medmindre ovenstående, og øvrige dispositioner omfattet af lovændringen ønskes foretaget.

Ønsker man at foretage en kapitalforhøjelse i et anpartsselskab, vil lovændringen have relevans, da det med lovændringen er blevet muligt at foretage delvis indbetaling af overkursen, hvis denne indskydes i kontante midler.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den seneste ændring af selskabsloven har relevans for dig og dit selskab, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse herom. 

Mark Kristoffer Polczynski

Advokat, Associeret partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Daniel Hvarregaard

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»