Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere her
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

De indefrosne feriemidler - hvad gælder?

Du har sikkert hørt en del om, at nogle feriemidler skal indefryses, men hvilke feriemidler er det? Hvortil skal feriepengene betales og hvordan gør du? 

Læs denne artikel og få svar på de mest almindelige spørgsmål. 

De indefrosne feriemidler

Når der tales om indefrosne feriemidler, så er det feriedage (som bliver konverteret til feriepenge), som er optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, der henvises til. 

Hvis en medarbejder har skiftet arbejde i den respektive periode eller er ophørt med at arbejde, vil det stadigvæk være således, at alt ferie som er optjent i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 er omfattet af loven om forvaltning af tilgodehavende feriemidler. 

Disse feriedage, også kaldt indefrosne feriemidler, skal indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, der er oprettet til formålet. Herefter er det fonden, der står for administrering af pengene indtil medarbejderen selv kan få pengene udbetalt - hvilket kun kan se under visse omstændigheder, og som udgangspunkt først er relevant, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

At feriemidlerne indefryses betyder, at du som arbejdsgiver ikke skal udbetale feriemidlerne til medarbejderen - heller ikke selvom dennes ansættelsesforhold ophører midt i perioden. 

Hvis du ved en fejl kommer til at udbetale feriemidlerne til medarbejderen, vil du have pligt til at betale beløbet igen - denne gang til Fonden, som er rette modtager af pengene. 

Arbejdsgivers frister - indberetning og beslutning 

Som arbejdsgiver skal du senest den 31. december 2020 foretage indberetning af alle medarbejderes tilgodehavende feriemidler til Fonden. Hvis din medarbejder har indsigelser til indberetningen, skal medarbejderen meddele dette senest den 30. juni 2025. 

Du skal tillige senest den 31. december 2020 meddele Fonden om du ønsker at bibeholde feriemidlerne i din virksomhed eller om du vil indbetale pengene til Fonden.

Indefrosne feriemidler kan fra 2021 indbetales helt eller delvist til Fonden. Den første årlige opkrævning sker fra juli 2021 med indbetalingsfrist senest den 1. september 2021. Dette kan du læse nærmere om på Fondens hjemmeside her. 

Hvis du ikke overholder fristen vil Fonden sende dig en rykkerskrivelse med en frist på 4 uger til at foretage indberetningen. Rykkerskrivelsen kan være gebyrpålagt. Reagerer du heller ikke på rykkerskrivelsen, vil du miste retten til at beholde feriemidlerne, og feriemidlerne vil for alle medarbejdere - eksisterende som fratrådte - forfalde til betaling til Fonden straks. 

Overvejelser - Behold feriemidlerne eller ej 

Som arbejdsgiver har du mulighed for at beholde medarbejderens tilgodehavende feriemidler indtil Fonden rent faktisk skal foretage udbetaling af feriemidlerne til medarbejderen. Dette kan have en likviditetsmæssig betydning for din virksomhed, idet du ellers på ét år skal betale dine medarbejdere dobbelt op i ferie. Da dette kan påvirke virksomhedens likviditet betydeligt, har du mulighed for at vente med at indbetale feriemidlerne til Fonden beder dig om at indbetale dem. 

Du behøver ikke vælge samme løsning for alle medarbejdere, så du kan sagtens beslutte, at du f.eks. ønsker at indbetale feriemidlerne for alle fratrådte medarbejdere med det samme, men vente med at betale over en årrække for de eksisterende medarbejdere. Valget er som udgangspunkt dit, så længe du overholder fristerne. 

Fordele og ulemper

Inden du beslutter dig for, om du vil bibeholde feriemidlerne eller ej, er der en række forhold, du bør være opmærksom på. 

Vi har indført dem i et skema nedenfor:

 Feriemidler

 

Hvis du beslutter at beholde feriemidlerne, skal du i dit regnskab huske at foretage hensættelse af feriepengeforpligtelsen (de indefrosne feriemidler inkl. årlig indeksering) – som lang- eller kortfristet gæld.

Du skal endvidere være opmærksom på, at du som arbejdsgiver efter indberetningen alene kan foretage betaling med frigørende virkning til Fonden.

Dine medarbejderen vil - uanset om de måtte være gået på pension tidligere - tidligst kunne få udbetalt feriemidlerne fra Fonden 1. oktober 2021.

Øvrige relevante frister

Hvis du vælger at beholde feriemidlerne vil du senest den 31. maj hvert år få besked fra Fonden omkring størrelsen af den årlige regulering. 

Fonden vil inden udgangen af juli hvert år træffe afgørelse om, hvilke tilgodehavende feriemidler, som du skal indbetale til Fonden inden september samme år. 

Du skal hvert år senest den 31. august overfor Fonden be- eller afkræfte, om du fortsat ønsker at beholde de ikke-forfaldne tilgodehavende feriemidler. OVerholder du ikke denne frist vil du modtage en rykkerskrivelse med en frist på 4 uger. Skulle din virksomhed gå konkurs vil opkrævningen af feriemidler dog ske straks uden fremsendelse af en rykkerskrivelse først. 

Overholdes rykkerfristen på 4 uger ikke, vil feriemidlerne på alle medarbejderne forfalde til betaling, medmindre der forelå undskyldelige omstændigheder.  

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, som Fonden har truffet, skal din klage indgives indenfor 4 uger efter afgørelsen blev truffet. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og har stor viden omkring den nye ferielov, og bistår dig gerne med en drøftelse omkring dine forpligtelser og muligheder. Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk

Vores bistand bliver afregnet i henhold til medgået tid med en timepris på DKK 2.400 + moms.

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Indberetning og indbetaling af indefrosne feriemidler – bliv klar!

Der nærmer sig med ikrafttrædelsen af den nye ferielov nu nogle vigtige frister, som du som arbejdsgiver ...»

Ferie på forskud - sørg for at få aftaler herom på skrift

Det følger af ferielovens § 7, at det er muligt at indgå en aftale arbejdsgiver og medarbejder imellem ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunstværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Ugyldig kundeklausul i ejeraftale. Medejer var omfattet af funktionærloven.

SØ- OG HANDELSRETTENDOMafsagt den 20. januar 2020Sag BS-6713/2019-SHRJatesi Invest ApSogCopenhagen-Living ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af