Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ved at indgive en stævning. Den som indgiver stævning kaldes sagsøger og den som stævnes, kaldt sagsøgte. Sagsøgte skal efter at have modtaget stævningen svare i sagen ved at afgive svarskrift. Herefter skal sagsøger forholde sig til svarskriftet ved at indgive en replik og sagsøgte, indgiver en duplik. Byretten kan træffe beslutning om at parterne skal indgive flere indlæg, som kaldes processkrifter.

Herefter indkalder byretten til et telefonmøde, hvor parterne deltager og typisk er det parternes advokater. Det er derfor meget vigtigt, at du er repræsenteret ved en advokat. Retten kan også bestemme at en part skal være repræsenteret af advokat i tilfælde at dette er nødvendigt eller for at sikre at sagen gennemføres korrekt.

Når sagen kommer for byretten, kaldes det hovedforhandling, hvor parterne mødes i byretten og parterne kan procederer på deres argumenter og påstande. En byretssag kan ankes videre til landsretten.

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Det er en rigtig god ide at have en advokat, da en retssag typisk er ret kompliceret.

Selskabsadvokaterne bistår meget gerne med at føre sagen ved byretten og udarbejder de nødvendige processkrifter og med at gennemføre byretssagen.

 

 

 

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jakob Klint Hee

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»