Funktionær eller ej?

Funktionær eller ej?

Læs mere
Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Gode råd inden du opsiger en medarbejder

Læs mere
Ansættelse af udenlandske statsborgere

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Læs mere
Forrige
Næste

Bortvisning af medarbejder grundet lydighedsnægtelse

Østre Landsret har den 9. oktober 2015 truffet afgørelse i en sag, hvor en medarbejder var opsagt og fritstillet – og få dage herefter blev bortvist grundet lydighedsnægtelse.

Sagen kort

Arbejdstageren blev ansat som generalist i Selskabet med virkning fra 18. februar 2013, og blev afskediget den 27. august 2013 grundet manglende kvalifikationer. Arbejdstageren blev fritstillet i opsigelsesperioden (3 måneder).

Den 30-31. august 2013 skulle alle ansatte medarbejdere i selskabet deltage i et medarbejderseminar, som blev afholdt på et hotel i Berlin. Selskabet havde ved afskedigelsen af arbejdstageren meddelt, at hun selvfølgelig var velkommen til at kigge forbi selskabets adresse for en kop kaffe, men at arbejdstageren ikke skulle med til medarbejderseminaret, eftersom hun var opsagt og fritstillet.

Arbejdstageren var dog af den opfattelse, at hun var velkommen til at møde op til festen lørdag aften på seminaret for blandt andet at tage afsked med tidligere kollegaer.

Arbejdstageren tog i samme weekend, som medarbejderseminaret blev afholdt, en tur til Berlin med en veninde. Arbejdstageren og veninden besluttede sig under opholdet for at tage forbi det hotel i Berlin, hvor medarbejderseminaret blev afholdt. Arbejdstageren og dennes veninde befandt sig derefter på hotellet i ca. 15-20 minutter, hvorefter de forlod festen.

Den 2. september 2013 blev arbejdstageren bortvist grundet lydighedsnægtelse, da arbejdstageren mødte op til medarbejderseminaret og ikke gik, selvom selskabets ledelse flere gange bad arbejdstageren om at forlade hotellet, og oplyste hende om, at hun ikke var velkommen.

Da arbejdstageren fandt bortvisningen uberettiget, anlagde hun en sag om, at selskabet skulle betale hende løn i opsigelsesperioden (3 måneder).

Landsretten skulle herefter tage stilling til, om bortvisningen af arbejdstageren var berettiget.

Landsrettens afgørelse

I begrundelsen for sin afgørelse lægger Landsretten, efter forklaringerne til grund, at det var almindeligt kendt, at seminaret i Berlin var et lukket arrangement, hvor alene medarbejdere deltog. Det forhold, at selskabet ved afgivelsen af opsigelsen havde givet udtryk for, at arbejdstageren var velkommen til at besøge selskabet, kunne ikke medføre, at arbejdstageren kunne påregne, at hun ville være velkommen til festen i Berlin.

Landsretten lægger endvidere til grund, at arbejdstagerens tilstedeværelse skabte uro og blev oplevet som ubehagelig af arbejdstagerens tidligere kollegaer, samt at arbejdstagerens adfærd bragte selskabets ejer i forlegenhed over for de øvrige deltagere i festen, og at hele episoden gjorde, at han mistede autoritet og fremstod som en, der ikke havde styr på sine medarbejdere.

På grundlag af ovenstående fandt Landsretten, at arbejdstagerens fremmøde og adfærd under festen indebar en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettigede selskabet til at bortvise hende.

Konklusion

Der bør altid foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en fritstillet og opsagt medarbejder kan bortvises. Dommen må anses for konkret begrundet i omstændighederne, hvorfor det anbefales, at man søger kyndig rådgivning hos en advokat med speciale i ansættelsesret forud for eventuel bortvisning af en medarbejder.

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk for en nærmere uforpligtende drøftelse af dine ønsker og behov, herunder i forbindelse med opsigelse eller bortvisning af en medarbejder. 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Uberettiget bortvisning af forsikringsrådgivere, som var påvirket af kokain i arbejdstiden

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   En faglig voldgift har den 6. december 2023 taget stilling til, om ...»