Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Bør du give dine medarbejdere pension eller ej?

Der findes ingen generelle regler om, at du som arbejdsgiver er forpligtet til at betale pension til dine medarbejdere, men du kan være forpligtet til at foretage indbetaling hertil i henhold til en kollektiv overenskomst.  

Læs mere nedenfor om de forskellige pensionstyper, og hvad du bør overveje. 

De forskellige pensionsordninger

Der findes en række forskellige pensionsordninger, som kan opdeles i følgende hovedkategorier: 

1 - De overenskomstbaserede pensioner (også kaldt arbejdsmarkedspension)

2 - De firmabaserede pensioner

3 - Private pensioner

4 - Tjenestemandspension

De overenskomstbaserede pensioner

Hvis din virksomhed har indgået en kollektiv overenskomst, vil denne formentlig indeholde vilkår omkring pension. Mange overenskomster indeholder vilkår om, at du som arbejdsgiver skal betale 2/3 og medarbejderen selv skal betale 1/3 af det samlede bidrag til pensionsordningen - men det er meget individuelt, så sæt dig altid ind i den relevante overenskomst. 

Du bør endvidere være opmærksom på, at de fleste overenskomsters vilkår omkring pension er ufravigelige, og du dermed ikke vil kunne lave en særskilt aftale med medarbejderen om, at medarbejderen ikke får nogen pension, men at grundlønnen i stedet forhøjes.

Laver du en sådan aftale, uden grundlag hertil i overenskomsten, vil du kunne risikere, at skulle efterbetale pensionen til medarbejderen. 

De firmabaserede pensioner

En firmabaseret pensionsordning er en pensionsordning, som du tegner i din virksomhed med et givent pensionsselskab. Fordelen ved en sådan pensionsordning er, at du ofte vil kunne forhandle dig til bedre vilkår for medarbejderen end denne vil kunne opnå ved en privat pensionsordning. Det kan endvidere være muligt, at medarbejderen har visse forsikringer indeholdt i pensionsordningen. 

Der kan dog være en del administrativt arbejde forbundet med etablering, vedligeholdelse og ændring af pensionsordningen, hvorfor du bør overveje, om fordelene ved en pensionsordning gennem firmaet opvejer ulemperne/omkostningerne herved. 

Vælger du at tilbyde dine medarbejdere en firmabaseret pensionsordning, bør du overveje, hvornår denne skal træde i kraft. Det kan være en fordel for dig, at medarbejderen f.eks. først indtræder i ordningen, når denne har overstået sin eventuelle prøvetid - da der ellers kan være en del arbejde og tid forbundet med etablering af pensionsordning for en medarbejder, der kun er i virksomheden i 14 dage eller 2 måneder.

De private pensioner

En privat pension, er en pensionsopsparing, som din medarbejder selv laver hos et givent pensionsselskab. Det er medarbejderen selv, der vælger, hvad der indbetales til den, og det er kun medarbejderen, som bidrager til indbetaling til pensionen. 

Det kan sagtens være, at det aftales, at du som arbejdsgiver foretager indbetalingerne til pensionen for medarbejderen, selvom det ikke er en firmabaseret pensionsordning. Dette betyder blot, at du som arbejdsgiver står for det administrative med at sende pengene videre til pensionsselskabet på medarbejderens vegne. 

Tjenestemandspension

Særlige pensionsordninger, som kun gælder for tjenestemænd ansat i stat, region, kommune og Folkekirken. 

 Undersøg fordele og ulemper

Inden du beslutter dig for, om du vil etablere en pensionsordning for dine medarbejdere, bør du gøre dig et godt forarbejde. Tal med forskellige pensionsselskaber, og find ud af, hvad du kan forhandle dig til af vilkår.

Overvej hvad pensionsordningen skal indeholde, f.eks. i forhold til forsikringsdækning m.v. 

Beslut dig for, hvornår medarbejderen skal omfattes af en eventuel pensionsordning, og om der skal være regler for, hvor meget du, henholdsvis medarbejderen, indbetaler til ordningen. Skal det være et fast beløb eller en fast del af medarbejderens grundløn? 

Vores bistand 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og bistår vores klienter med ansættelsesretlige problemstillinger, herunder udarbejdelse af ansættelseskontrakter og vilkår om pension. 

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har brug for vores bistand. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 ...»

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af ...»