Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne

Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. Vi yder rådgivning samt virker som tilsyn ved betalingsstandsninger. Rådgivningen ydes til såvel kriseramte virksomheder som til kreditorer i sådanne virksomheder.

En betalingsstandsning løser ikke i sig selv en virksomheds økonomiske problemer og indebærer således ikke, at der tilvejebringes en samlet opgørelse mellem virksomheden og kreditorerne.

Betalingsstandsning anvendes ofte som led i en rekonstruktion, da en betalingsstandsning kan sikre den fornødne arbejdsro til f.eks. at tilvejebringe ny kapital til virksomheden, frasælge nogle af virksomhedens aktiviteter eller etablere en samlet gældsordning med kreditorerne. Viser det sig imidlertid under betalingsstandsningen, at der ikke er mulighed for at redde virksomheden, bliver betalingsstandsningen ofte blot et forstadium til konkurs.

Anmeldelse af en betalingsstandsning betyder, at der i betalingsstandsningsperioden ikke bliver betalt gammel gæld, ligesom kreditorerne heller ikke kan iværksætte individualforfølgning mod virksomheden. Betalingsstandsningen giver således den fornødne ro til under tilsyn og en vis kontrol at undersøge grundigt, om der er muligheder for at undgå en tvungen insolvensbehandling (konkurs).

Vi vil som tilsyn under en betalingsstandsning underrette kreditorerne om betalingsstandsningen samt formålet hermed. Endvidere vil SelskabsAdvokaterne underrette kreditorerne om årsagerne til anmeldelsen af betalingsstandsningen.

Anmeldelse og håndtering af en betalingsstandsning kræver en stor og hurtig arbejdsindsats. SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og besidder kvalificeret kompetence til i tæt samarbejde med blandt andet revisorer og andre rådgivere samt virksomhedens ledelse, at bistå med vurderingen af, om det er muligt at rekonstruere virksomheden. Denne bistand består ofte i at deltage i forhandlinger med finansielle parter og større kreditorer i et forsøg på at finde en løsning på virksomhedens økonomiske problemer.

Det helt centrale ved en vellykket betalingsstandsning er typisk, om selskabet har/kan skaffe den fornødne likviditet til fortsat drift under betalingsstandsningen, herunder eksempelvis til lønninger, husleje, bogholderi, telefon, serviceabonnementer, forbrugsstoffer mv. (men altså hvor der ikke betales på gammel gæld).

En betalingsstandsning griber sædvanligvis væsentligt ind i virksomhedens daglige rutiner, særligt på ledelsesplan samt i bogholderiet. Om en betalingsstandsning får et hensigtsmæssigt forløb hænger oftest sammen med, om tilsynet har den rette erfaring og indsigt i, hvorledes de ændrede rutiner skal håndteres, og derved giver den fornødne og korrekte instruktion til ledelse og personale. Også her har SelskabsAdvokaterne den brede erfaring samt indsigt og kan dermed med fordel bistå virksomheden eller kreditorerne.

Betalingsstandsningen ophører efter 3 måneder efter anmeldelsen, medmindre skifteretten træffer bestemmelse om at forlænge betalingsstandsningen. Forlængelsen af betalingsstandsningen forudsætter, at der arbejdes hen imod en eller anden form for gældsordning med kreditorerne. Fristen kan forlænges med 1 - 3 måneder ad gangen, men således at betalingsstandsningsperioden dog ikke kan strækkes ud over 12 måneder.

For en virksomhed i økonomiske problemer vil en anmeldelse af betalingsstandsning kunne være løsningen, så der kan skabes arbejdsro til at rekonstruere virksomheden. Vi vil i samarbejde med virksomhedens ledelse og andre rådgivere gennemgå virksomhedens forhold, og vil kunne bistå med en kvalificeret vurdering af virksomhedens fremtidige muligheder samt arbejde for at opnå det bedst mulige resultat.

Jo tidligere i processen Selskabsadvokaterne inddrages, desto større er mulighederne for at opnå et for virksomheden og alle øvrige interessenter tilfredsstillende resultat.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»