advokat_TW_ka_2_ude_470_250
advokat_tw_KA_4_ude_470_250
møde_470_250

Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. Vi yder rådgivning samt virker som tilsyn ved betalingsstandsninger. Rådgivningen ydes til såvel kriseramte virksomheder som til kreditorer i sådanne virksomheder.

En betalingsstandsning løser ikke i sig selv en virksomheds økonomiske problemer og indebærer således ikke, at der tilvejebringes en samlet opgørelse mellem virksomheden og kreditorerne.

Betalingsstandsning anvendes ofte som led i en rekonstruktion, da en betalingsstandsning kan sikre den fornødne arbejdsro til f.eks. at tilvejebringe ny kapital til virksomheden, frasælge nogle af virksomhedens aktiviteter eller etablere en samlet gældsordning med kreditorerne. Viser det sig imidlertid under betalingsstandsningen, at der ikke er mulighed for at redde virksomheden, bliver betalingsstandsningen ofte blot et forstadium til konkurs.

Anmeldelse af en betalingsstandsning betyder, at der i betalingsstandsningsperioden ikke bliver betalt gammel gæld, ligesom kreditorerne heller ikke kan iværksætte individualforfølgning mod virksomheden. Betalingsstandsningen giver således den fornødne ro til under tilsyn og en vis kontrol at undersøge grundigt, om der er muligheder for at undgå en tvungen insolvensbehandling (konkurs).

Vi vil som tilsyn under en betalingsstandsning underrette kreditorerne om betalingsstandsningen samt formålet hermed. Endvidere vil SelskabsAdvokaterne underrette kreditorerne om årsagerne til anmeldelsen af betalingsstandsningen.

Anmeldelse og håndtering af en betalingsstandsning kræver en stor og hurtig arbejdsindsats. SelskabsAdvokaterne har stor erfaring og besidder kvalificeret kompetence til i tæt samarbejde med blandt andet revisorer og andre rådgivere samt virksomhedens ledelse, at bistå med vurderingen af, om det er muligt at rekonstruere virksomheden. Denne bistand består ofte i at deltage i forhandlinger med finansielle parter og større kreditorer i et forsøg på at finde en løsning på virksomhedens økonomiske problemer.

Det helt centrale ved en vellykket betalingsstandsning er typisk, om selskabet har/kan skaffe den fornødne likviditet til fortsat drift under betalingsstandsningen, herunder eksempelvis til lønninger, husleje, bogholderi, telefon, serviceabonnementer, forbrugsstoffer mv. (men altså hvor der ikke betales på gammel gæld).

En betalingsstandsning griber sædvanligvis væsentligt ind i virksomhedens daglige rutiner, særligt på ledelsesplan samt i bogholderiet. Om en betalingsstandsning får et hensigtsmæssigt forløb hænger oftest sammen med, om tilsynet har den rette erfaring og indsigt i, hvorledes de ændrede rutiner skal håndteres, og derved giver den fornødne og korrekte instruktion til ledelse og personale. Også her har SelskabsAdvokaterne den brede erfaring samt indsigt og kan dermed med fordel bistå virksomheden eller kreditorerne.

Betalingsstandsningen ophører efter 3 måneder efter anmeldelsen, medmindre skifteretten træffer bestemmelse om at forlænge betalingsstandsningen. Forlængelsen af betalingsstandsningen forudsætter, at der arbejdes hen imod en eller anden form for gældsordning med kreditorerne. Fristen kan forlænges med 1 - 3 måneder ad gangen, men således at betalingsstandsningsperioden dog ikke kan strækkes ud over 12 måneder.

For en virksomhed i økonomiske problemer vil en anmeldelse af betalingsstandsning kunne være løsningen, så der kan skabes arbejdsro til at rekonstruere virksomheden. Vi vil i samarbejde med virksomhedens ledelse og andre rådgivere gennemgå virksomhedens forhold, og vil kunne bistå med en kvalificeret vurdering af virksomhedens fremtidige muligheder samt arbejde for at opnå det bedst mulige resultat.

Jo tidligere i processen SelskabsAdvokaterne inddrages, desto større er mulighederne for at opnå et for virksomheden og alle øvrige interessenter tilfredsstillende resultat.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Betalingsstandsning

SelskabsAdvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store såvel som mindre virksomheder. ...»

Rekonstruktion

SelskabsAdvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. Det er altid vores ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Konkurskarantæneperioder i forlængelse af hinanden

HØJESTERETS KENDELSEafsagt tirsdag den 14. februar 2017Sag 130/2016A(advokat Tue Askeland, beskikket)modKurator ...»

Direktør pålagt konkurskarantæne i 3 år

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 13. januar 2016Sag 155/2015(2. afdeling)Frisk Vikar ApS under konkurs ...»

Vi er medlemmer af