Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere
Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere ved virksomhedsoverdragelse

Læs mere
Masseafskedigelse af medarbejdere

Masseafskedigelse af medarbejdere

Læs mere
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Arbejdstid og overarbejde

Når du skal til at lave ansættelseskontrakter til dine medarbejdere, er det et krav efter ansættelsesbevisloven, at du i kontrakten angiver, hvad medarbejderens normale daglige eller ugentlige arbejdstid er.

For nogle ansættelsesforhold, f.eks. ved ansættelsen af tilkaldevikarer, er det næsten en umulig opgave at skrive, hvad den normale arbejdstid er - i sådanne tilfælde, kan det derfor blive nødvendigt at skrive, at der ikke er nogen normal arbejdstid grundet stillingens type. Alternativt kan du skrive ind, hvad du forventer, men at der ikke er nogen højeste eller mindste arbejdstid, ligesom du ikke kan garantere medarbejderen et bestemt antal timer om ugen.  

I de fleste ansættelseskontrakter står der, at den ugentlige arbejdstid er 37 timer (normalt fuldtidsjob). Du kan dog sagtens skrive ind kontrakten, at medarbejderens arbejdstid er højere eller lavere. Du skal dog være opmærksom på 48 timers reglen, som er det øvre loft for, hvor meget en medarbejder må arbejde. 

For nogle stillinger er det meget nemt at skrive arbejdstiderne ind i kontrakten, f.eks. at medarbejderens daglige arbejdstid er mandag-fredag fra kl. 8.00-16.00, for andre stillinger er sådan en beskrivelse umulig at lave. 

Hvad bør der stå i kontrakten omkring arbejdstid? 

Ved beskrivelse af medarbejderens arbejdstid, bør du forholde dig til, hvad der er vigtigt for dig og din virksomhed. 

Er det vigtigt, at medarbejderen arbejder hver aften eller weekend? Skal medarbejderen af hensyn til virksomhedens kunder være tilgængelig på specifikke tidspunkter af dagen? 

Hvis et af ovenstående er vigtigt for dig, bør det fremgå af kontrakten. 

Du bør endvidere tage stilling til, om frokost (ofte 30 minutter om dagen) er inkluderet i den anførte arbejdstid, eller om frokosten kommer udover. 

Derudover bør du forholde dig til om medarbejderen skal honoreres for overarbejde eller om medarbejderen skal være på jobløn eller f.eks. flekstid. 

Jobløn betyder, at medarbejderen får en fast løn for udførsel af en række opgaver, og at medarbejderen ikke har nogen højeste arbejdstid eller bliver honoreret for overarbejde.  

Hvis medarbejderen skal have løn for overarbejde, er det vigtigt, at du får skrevet reglerne for overarbejde ned. Vi foreslår, at du tydeligt skriver ind i kontrakten, at medarbejderen har pligt til at udføre overarbejde, når det kræves af arbejdsgiver. Derudover bør du forholde dig til, hvad lønnen under overarbejdet er, om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales m.v. 

Det er meget individuelt og forskelligt fra branche til branche, hvad der giver mest mening.  

Brug for hjælp?

At lave en ansættelseskontrakt er ikke nemt, og hvis du laver fejl, kan det blive dyrt for din virksomhed senere hen. Når først kontrakten er gældende, vil du som udgangspunkt ikke kunne lave om på f.eks. medarbejderens arbejdstid, medmindre det sker efter enighed, eller det er behørigt varslet. Selvom ændring af arbejdstiden varsles korrekt, vil du dog stadigvæk kunne risikere, at ændringen ikke er saglig, og medarbejderen derfor kan rette krav mod dig. 

Hos SelskabsAdvokaterne bistår vi vores klienter med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, herunder bistår vi vores klienter med at sikre sig, hvad der er bedst for deres virksomhed i forhold til den pågældende medarbejder i forhold til arbejdstid. Skal medarbejderen have jobløn, flekstid, overarbejdsbetaling eller noget helt 4. - sammen finder vi det rigtige resultat. 

Har du allerede lavet kontrakten, men ønsker at foretage ændringer i den, f.eks. varsle medarbejderen forhøjet arbejdstid eller ændrede villkår for overarbejdsbetaling, så bistår vi dig naturligvis også med dette.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en drøftelse om din situation. 

Salæret for vores bistand afregnes i henhold til medgået tid med en timetakst på DKK 2.400 + moms, og vi anslår meget gerne det forventede tidsforbrug inden vi starter på en opgave. Det er vigtigt for os, at der er klarhed for alle parter. 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Nye regler om registrering af arbejdstid er vedtaget

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lov om ændring af lov om ...»

Arbejdstid og overarbejde

Når du skal til at lave ansættelseskontrakter til dine medarbejdere, er det et krav efter ansættelsesbevisloven, ...»