/media/597802/opsigelseafmedarbejder.jpg

Ansættelseskontrakt

Ansættelsesbevisloven

Når du ansætter medarbejdere i din virksomhed, skal du sørge for at få udarbejdet skriftlige ansættelseskontrakter til alle medarbejdere. Dette gælder, uanet om medarbejderne ansættes som almindelige lønmodtagere eller funktionærer.

Medarbejdere, der ansættes for længere tid end én måned, og som gennemsnitligt har en ugentligt arbejdstid på 8 timer eller derover, skal have en skriftlig ansættelseskontrakt.

Ansættelseskontrakten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Arbejdsgiverens navn og adresse
- Medarbejderens navn og adresse
- Arbejdsstedets beliggenhed/hovedsæde
- Stillingsbeskrivelse/titel
- Ansættelsestidspunktets start
- Varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubestemt
- Vilkår om ferie
- Opsigelsesvarsler
- Løn
- Arbejdstid
- Angivelse af eventuelle overenskomster
- Øvrige væsentlige vilkår 

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at du får skrevet alle nødvendige oplysninger ned i kontrakten, og minimumskriterierne er ofte ikke nok. 

Når vi bistår med udarbejdelse af ansættelseskontrakter, lægger vi vægt på, hvad der er behov for i den enkelte kontrakt. Vi tilføjer ofte vilkår omkring:

- Overarbejde
- Krav om kørekort
- Krav om straffeattest
- Bierhverv og formueanbringelse
- Tavshedspligt
- IT-politik
- Immaterielle rettigheder
- Ansættelsesklausuler 

Vi hjælper meget gerne med at lave dine ansættelseskontrakter. Vores timepris er DKK 2.400 + moms, og det anvendte tidsforbrug afhænger af, hvad du ønsker vores bistand til. Vi anslår meget gerne tidsforbruget forud for en opgaves udførsel. 

Udlevering af ansættelseskontrakt

Ifølge ansættelsesbevisloven, skal medarbejderen have ovenstående oplysninger senest én måned efter ansættelsesforholdet er påbegyndt. 

Hos SelskabsAdvokaterne anbefaler vi, at kontrakten laves og underskriftes allerede inden medarbejderen tiltræder stillingen - dette for at sikre, at I undgår konflikter og misforståelser, heurnder omkring løn og øvrige ansættelsesvilkår. 

Skulle du ikke overholde fristen på én måned, skal du være opmærksom på, at medarbejderen kan tilkendes en godtgørelse på op til 20 ugers løn for det manglende ansættelsesbevis - ligesom store tvister kan opstå, f.eks. om, hvad I har lovet medarbejderen i forhold til løn, ferie, arbejdssted m.v. 

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og har mangeårig erfaring i udarbejdelse og gennemgang af ansættelseskontrakter. Vi bistår jer meget gerne - uanset om I har behov for gennemgang og kvalitetssikring af en eksisterende kontrakt eller udarbejdelse af nye kontrakter. 

Vi kan kontaktes på tlf. 45 23 00 10 eller mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for vores bistand.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Andet

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Uddannelsesklausul til medarbejder

Bliver du som arbejdsgiver mødt med et ønske fra en nøglemedarbejder om at gennemgå et efteruddannelsesforløb, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af