advokat_KA_2_inde_470_250
advokat_tw_KA_4_ude_470_250
kontrakt-maskine_470_250

Anke til landsretten

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten og en sådan sag kan ankes til landsretten. I landsretten er der minimum tre landsdommere, som deltager og afgør sagen.

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

Det er en rigtig god ide at have en advokat ved ankesag i landsretten, da en ankesag ved landsretten typisk er ret kompliceret.

SelskabsAdvokaterne kan bistå med at føre sagen ved landsretten og ligeledes bistå med at udarbejde det nødvendige ved en anke til landsretten, ankestævning, ankesvarskrift og andre anke processkrifter.

Har du behov for at komme i kontakt med advokat der kan føre din sag ved landsretten, kan du klikke her: Landsretssag

Troels Wenzel Østergaard

Advokat (L), HD (F)

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hjælp til

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Anke til landsretten

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af