Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere
Hvem er Selskabsadvokaterne?

Hvem er Selskabsadvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Andelsboligforening eller ejerforening som udlejer af erhvervslejemål

Af Selskabsadvokaterne

Overvejer du at blive lejer af et erhvervslejemål, hvor det er en andelsforening eller en ejerforening, der er udlejer? Så er der flere ting, du skal overveje, inden du sætter din underskrift på erhvervslejekontrakten.

En andelsforening og en ejerforening fungerer og agerer således i mange tilfælde anderledes end en normal professionel udlejer af erhvervslejemål.

Hvad er anderledes med en forening som udlejer?

For det første må en andelsforening eller en ejerforening betragtes som en ”uprofessionel” udlejer, forstået på den måde, at en andelsforening og en ejerforening ledes af en bestyrelse, der består af et udvalg af foreningens medlemmer/beboere. Disse har i langt de fleste tilfælde ikke erfaring med udlejning af erhvervslejemål, og deres hovedformål er således at sikre foreningens (og egne) interesser. Dette sker ofte uden det nødvendige kendskab til erhvervslejeloven eller med den nødvendige forretningsforståelse, som andre professionelle udlejere har.

For det andet kan personkredsen i beslutningsorganet, dvs. bestyrelsen, i andelsforeningen eller ejerforeningen ofte blive udskiftet med den konsekvens, at der anlægges en helt anden strategi og plan for lejemålet. Til forskel fra selskaber, pensionskasser og andre mere professionelle og vante udlejere, hvor der typisk er et formål, der alene er at opnå en stabil høj forrentning af investeringen, så har en andelsforeningen måske (pludselig) et behov for et fælleslokale, opbevaring til cykler og barnevogne eller andet, der udspringer mere af de enkelte beboeres behov og ønsker. 

Hvad skal du undersøge og sikre dig?

Hvis du skal leje et erhvervslejemål af en andelsforening eller en ejerforening, er der derfor flere ting, du bør undersøge og sikre dig, inden du underskriver. 

Du bør undersøge om andelsforeningen eller ejerforeningen har en administrator tilknyttet og tillige undersøge, om denne administrator i givet fald har speciale i erhvervslejemål og erhvervslejeloven. Hvis bestyrelsen har overladt administrationen af erhvervslejemålet til en administrator, indikerer det, at foreningen har en mere professionel tilgang til udlejningen.

Du bør tillige overveje, om der er behov for særlige klausuler i erhvervslejekontrakten, der tager højde for, at udlejer er en andels- eller ejerforening. Det kunne f.eks. være:

 

Du skal naturligvis også undersøge de helt overordnede forhold, herunder om erhvervslejemålet passer til dine behov og erhvervslejekontraktens generelle vilkår.

Selskabsadvokaterne er eksperter i erhvervslejeret, herunder indgåelse af erhvervslejekontrakter. Vi hjælper dig meget gerne, hvis du står over for at skulle indgå en erhvervslejekontrakt, hvor udlejer er en andelsforening eller en ejerforening. Vi kan bl.a. hjælpe med at afklare dine rettigheder og forpligtelser samt tillige med at forhandle bedre vilkår, herunder sætte fokus på de vilkår, der er særligt vigtige.

Du er meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon for en uforpligtende drøftelse.

Katrine Høstrup

Advokatfuldmægtig

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op

Jeppe Wedel Nielsen

Advokat (H), Partner

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Af Selskabsadvokaterne Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

Af Selskabsadvokaterne En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte ...»