Arkiv

Liste over artikler

22. maj 2023

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel – i hvert fald som udgangspunkt – skal følge reglerne i en relevant overenskomst, herunder om løn og pensionsbidrag. Det viser Arbejdsrettens dom af den 20....»

17. maj 2023

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 den hidtil gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven stiller dels krav til, hvilket oplysninger, der som minimum skal fremgå af en ansættelseskontrakt og dels indeholder den minimumsrettigheder, som omfatter alle medarbejdere....»

11. maj 2023

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds opsigelse af 2 produktionsmedarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet. Opsigelserne af de 2 medarbejdere blev fra virksomhedens side begrundet med henvisning til arbejdsmangel i forbindelse med, at virksomheden i perioden fra april til december 2022 oplevede et fald i ordrebeholdningen fra 400 mio....»

11. maj 2023

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder, som havde været ansat hos den samme arbejdsgiver i 28 år. Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen i samarbejdsproblemer og henviste i den forbindelse til en advarsel, som medarbejderen havde modtaget godt 2 måneder inden opsigelsen....»

10. maj 2023

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, at dette må få konsekvenser for deres stilling. Ovenstående følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Det er væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som nærmere beskrives nedenfor....»

10. maj 2023

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord....»

2. maj 2023

Opsigelse af fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven – hvad koster det?

Der afsiges for tiden afgørelser fra henholdsvis Østre- og Vestre landsret om udmåling af godtgørelse til fleksjobbere for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven med vidt forskelligt resultat – og Vestre Landsret har ovenikøbet svært ved at blive enig med ”sig selv”....»

1. maj 2023

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til skade, da hun på en fridag var i færd med at flytte et skrivebord fra sin hjemmearbejdsplads i stueetagen til 1. sal. Medarbejdere, som sagen drejede sig om, udførte en stor del af sit arbejde som hjemmearbejde, og da hun var i færd med at flytte sit skrivebord som beskrevet, faldt hun på en trappe med bordet og pådrog sig skader i hovedet....»

28. april 2023

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, da busselskabet Anchersen A/S uden forudgående advarsel bortviste en chauffør med 14 års anciennitet. Årsagen til bortvisningen var, at buschaufføren, da hun den 29....»

18. april 2023

Saglig begrundet opsigelse af gravid medarbejder

Var det sagligt begrundet, da et hospital opsagde en gravid medarbejder på grund af for meget sygefravær, der ikke var graviditetsbetinget, og som følge af, at der var manglende udsigt til, at hun fagligt kunne bestride den stilling som sygeplejerske, hun var ansat i? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i sin kendelse af den 14....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af