Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Det Offentlige Ejerregister

Er du ejer eller medejer af et ApS, A/S eller IVS, skal du være opmærksom på, at dit ejerskab skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, hvis du ejer mere end 5 % af selskabet, eller hvis du besidder mere end 5 % af stemmerettighederne i selskabet.

SelskabsAdvokaterne kan naturligvis være behjælpelige med registrering af dit selskabs ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister. Registreringen foregår online i Erhvervsstyrelsen ejerregister.

Vi har valgt af indføre et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig vedrørende registreringen i Det Offentlige Ejerregister:

Registrering af ejerforholdet i et ApS, IVS eller et A/S med én ejer - kr. 500,00 + moms.

Registrering af ejerforholdet i et ApS, IVS eller et A/S med to eller flere ejere - kr. 800,00 + moms.

Til brug for registreringen skal vi modtage følgende dokumenter:

  • Ejerbog for selskabet, der skal registreres i Det Offentlige Ejerregister
  • Ejerbog for samtlige selskaber (holdingselskaber), der ejer selskabet, der skal registreres
  • Kopi af kørekort/pas og sygesikring for alle personlige ejere, der ejer mere end 5 %
  • Vedtægter for selskabet, der skal registreres
  • Evt. ejeraftale for selskabet, der skal registreres

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse vedrørende din virksomheds behov og ønsker.

 

 


Holdingselskab - fordele og ulemper

Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter eller aktier i et eller ...»

Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Afskedigelse under barselsorlov ikke begrundet i graviditet eller barselsorlov

HØJESTERETS DOMafsagt mandag den 31. august 2020Sag BS-45332/2019-HJR(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark ...»

Vi er medlemmer af