Stiftelse af ApS

Stiftelse af ApS

Læs mere
Stiftelse af A/S

Stiftelse af A/S

Læs mere
Stiftelse af IVS

Stiftelse af IVS

Læs mere
Stiftelse af P/S

Stiftelse af P/S

Læs mere
Forrige
Næste

Det Offentlige Ejerregister

Er du ejer eller medejer af et ApS, A/S eller IVS, skal du være opmærksom på, at dit ejerskab skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, hvis du ejer mere end 5 % af selskabet, eller hvis du besidder mere end 5 % af stemmerettighederne i selskabet.

SelskabsAdvokaterne kan naturligvis være behjælpelige med registrering af dit selskabs ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister. Registreringen foregår online i Erhvervsstyrelsen ejerregister.

Vi har valgt af indføre et fast prissystem, der gør advokatregningen mere gennemskuelig vedrørende registreringen i Det Offentlige Ejerregister:

Registrering af ejerforholdet i et ApS, IVS eller et A/S med én ejer - kr. 500,00 + moms.

Registrering af ejerforholdet i et ApS, IVS eller et A/S med to eller flere ejere - kr. 800,00 + moms.

Til brug for registreringen skal vi modtage følgende dokumenter:

  • Ejerbog for selskabet, der skal registreres i Det Offentlige Ejerregister
  • Ejerbog for samtlige selskaber (holdingselskaber), der ejer selskabet, der skal registreres
  • Kopi af kørekort/pas og sygesikring for alle personlige ejere, der ejer mere end 5 %
  • Vedtægter for selskabet, der skal registreres
  • Evt. ejeraftale for selskabet, der skal registreres

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse vedrørende din virksomheds behov og ønsker.

 

 


Holdingselskab - fordele og ulemper

Et holdingselskab er et selskab – typisk et anpartsselskab - der ejer anparter eller aktier i et eller ...»

Apportindskud

Et apportindskud er et indskud i et kapitalselskab i andre værdier end kontanter. Man kan fx forestille ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Bortfald af udlejers krav på efterbetaling af ikke betalt leje på grund af forældelse og passivitet

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2020Sag BS-32625/2019-HJR(2. afdeling)Brdr. Jardorf Ejendomme ...»

Funktionærs sygedagpenge kunne fradrages i erstatningskrav

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 11. december 2019 Sag BS‐13560/2019‐HJR(2. afdeling) Lønmodtagernes ...»

Vi er medlemmer af