Byretssager

Byretssager

Læs mere
Landsretssager

Landsretssager

Læs mere
Voldgift

Voldgift

Læs mere
Forrige
Næste

Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ved at indgive en stævning. 

Det er en rigtig god ide at have en advokat, da en retssag typisk er ret kompliceret.

SelskabsAdvokaterne bistår meget gerne med at føre sagen ved byretten og udarbejder de nødvendige processkrifter og med at gennemføre selve hovedforhandlingen i byretssagen.

Kontakt SelskabsAdvokaterne for en drøftelse af dine muligheder for førelse af en byretssag, eller hvis du allerede er blevet stævnet.


Byretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Landsretssag

Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En sag starter typisk i byretten ...»

Afgiftsberegning

Afgiftberegning Når der anlægges sag ved domstolene, eller når der handles fast ejendom, skal der som ...»

Østre Landsret

Østre Landsret Østre Landsret er appelinstans i forhold til byretterne i Østdanmark.  Alle øvrige data ...»

Højesteretsdom - Ophævelse af franchiseaftale uberettiget

Ophævelse af franchiseaftale fandtes at være uberettiget.

»
Højesteretsdom - Retten til parkering i lejeforhold

Lejer havde ikke ved udlejers stiltiende accept opnået ret til vederlagsfri parkering i ejendommens »

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )