Forrige
Næste

Skilsmisse

Står du i en situation, hvor du skal skilles, kan vi altid hjælpe dig med det juridiske.

En skilsmisse er en endelig opløsning af ægteskabet og kommer typisk efter en separation. Hvis du eller din ægtefælle vil skilles og er I ikke enige herom, skal I som udgangspunkt først igennem en separation, som varer 6 måneder. I denne periode kan I gå og overveje, om I forsat ønsker at være gift, eller om I vil lade jer skille. Bliver I enige, inden de 6 måneder er gået, behøver I ikke vente til periodens udløb, og anmodning om skilsmisse kan ske straks.

Anmodning om separation eller skilsmisse skal altid ske til Statsforvaltningen, hvorefter Statsforvaltningen vil udstede en bevilling. Når der anmodes om enten separation eller skilsmisse, skal der betales et gebyr på kr. 350. Vælger I at blive skilt, skal I også tage stilling til følgende:

Fællesboet skal deles

Såfremt der ikke er indgået en ægtepagt med særeje, skal fællesboet deles og som udgangspunkt ligeligt. Når fællesboet gøres op, skal begge bodele gøres op for sig, og er begge bodele positive, overdrages halvdelen af hver bodel til den anden. Er den ene bodel positiv og den anden negativ, er det kun den med den positive bodel, der skal overdrage til den anden. Dette skyldes, at man ikke overdrager gæld.

Bolig

Endvidere skal man tage stilling til, hvad der skal ske med familiens bolig. Er der f.eks. tale om et hus, så skal dette enten sælges eller overdrages til en af ægtefællerne.

Er der i stedet tale om en lejelejlighed, skal den enten opsiges eller overtages af en af ægtefællerne. Ønsker begge at overtage lejligheden, skal der ses på, hvem det måtte være mest byrdefuldt for at miste lejligheden.

Ægtefællebidrag

Ved et ægteskabs ophør, kan den ene have krav på ægtefællebidrag. Dette vil være tilfældet, hvis den ene f.eks. har været hjemmegående eller haft færre arbejdstimer end normalt for at varetage familiens interesser.

I dag aftales det dog oftest, at ingen af ægtefællerne skal betale ægtefællebidrag til den anden, da begge ægtefæller ofte har fuldtidsarbejde.

Pensioner

Som udgangspunkt beholder man altid egne pensioner ved separation eller skilsmisse, så længe de er rimelige. Der foretages her en rimelighedsvurdering og hvis der er indbetalt det, en anden person med samme baggrund dvs. uddannelse og arbejdsmæssige situation – ville have indbetalt, så anses det for at være en rimelig pensionsopsparing.

Er der tegnet en ”ekstra” pensionsopsparing, skal denne i de fleste tilfælde deles mellem ægtefællerne.

Der kan tillige være indgået ægtepagt om pensionernes deling.

Arveretten bortfalder

Den gensidige arveret bortfalder, og man arver ikke længere hinanden efter en skilsmisse. Dette vil ligeledes være gældende, hvis man bliver separeret.

Hvad skal der ske med børn?

Hvis der er børn i ægteskabet, skal man bl.a. tage stilling til følgende:

  • Hvad der skal ske med børnene?
  • Hvor skal de have bopæl?
  • Hvordan skal samvær fordeles – hvor meget skal de være hos hver af forældrene?
  • Skal der forsat bestå fælles forældremyndighed?
  • Skal der betales børnebidrag?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring med skilsmisser og rådgivning heraf, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Ønsker du herefter yderligere rådgivning, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. 

Du kan læse meget mere om skilsmisse på vores privatretsside her.


Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden.

En beslutning om kapitalforhøjelse i et selskab, kræver at der gennemføres en generalforsamling. Kapitalforhøjelsen ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark som ...»

Højesteret - Godtgørelse TV-overvågning

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2020 Sag BS‐27412/2019‐HJR (1. afdeling)   Fagligt Fælles ...»

Vi er medlemmer af