Forrige
Næste

Ægtepagt for ejerleder

Hvis du er ejerleder og snart skal giftes eller allerede er gift, bør du overveje at indgå en ægtepagt. Med en ægtepagt kan du bestemme, at din virksomhed skal være særeje og således ikke deles med den anden i tilfælde af separation eller skilsmisse. Herved undgår du at skulle overdrage halvdelen af værdien af din virksomhed til den anden ved et ægtefælleskifte. Er der ikke indgået ægtepagt, er udgangspunktet, at alt deles ligeligt.

I ejeraftaler bestemmes det ofte, at der er pligt til at indgå ægtepagt for at beskytte forretningspartnere.  

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem dig og din kommende ægtefælle, hvor I sammen tager stilling til, hvad der skal ske med hver jeres aktiver, herunder virksomheden, ved separation, skilsmisse eller død. En ægtepagt vil være hensigtsmæssig, hvis bare en af jer går ind i ægteskabet med en større formue, herunder fast ejendom, virksomhed, aktier eller har arvet en stor sum penge. Med en ægtepagt er det muligt, at bestemme, at hver jeres aktiver forbliver egne, uanset om I måtte blive separeret, skilt, eller hvis den ene skulle gå bort. Der kan både være tale om aktiver, som I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, men også aktiver, som I hver især måtte erhverve fremover. Ved på forhånd at have indgået en klar aftale om fordeling, kan I tillige undgå en konflikt i fremtiden.

En ægtepagt kan også indgås efter ægteskabet. I skal bare begge altid være enige herom. Det kan dog ofte være sværere at få den anden til at underskrive, når man først er gift. Dette skyldes, at man ofte stiller sig selv ringere end loven, hvis man er den ”svagere” part.

Formuefællesskab

Hvis der ikke er indgået en ægtepagt, så vil begges formuer ved indgåelse af ægteskab blive til delingsformue. Ved separation, skilsmisse eller død skal jeres formuer som udgangspunkt deles ligeligt mellem jer. Først og fremmest skal hver jeres bodel gøres op for sig, hvorefter I hver især skal overdrage halvdelen af jeres bodel til den anden. Hvis der både er en positiv og negativ bodel, er det kun den med den positive bodel, som skal overføre halvdelen til den anden. Man overdrager som udgangspunkt ikke gæld. Dog er det i henhold til den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold nu muligt at aftale, at gæld skal fradrages i delingsformuen ved separation, skilsmisse og død. Dette skal dog være aftalt i en ægtepagt.

Typer af særeje
  • Skilsmissesæreje er, hvor I hver især beholder egne aktiver – hvad der er gjort til særeje ved separation eller skilsmisse. Ved dødsfald bliver særejet til delingsformue og skal således deles mellem jer.
  • Fuldstændigt særeje er, hvor I hver især beholder egne aktiver – hvad der er gjort til særeje ved separation, skilsmisse og død. Længstlevende ægtefælle arver dog stadig efter førstafdøde, men har ikke ret til boslod af afdødes formue.
  • Kombinationssæreje er, typisk hvor førstafdødes særeje bliver til skilsmissesæreje ved død, hvorimod længstlevendes særeje bliver til fuldstændigt særeje. Denne type særeje stiller altid længstlevende bedre.

Pensioner
  • Som udgangspunkt skal rimelige pensioner ikke deles ved separation eller skilsmisse. I får derfor lov til hver især at udtage egne pensionsopsparinger.   
  • Er der tegnet en ”ekstra” pensionsopsparing, kan skifteretten bestemme, at denne skal deles ved separation eller skilsmisse. I kan dog på forhånd aftale, at disse ”ekstra” pensionsopsparinger – som f.eks. alders-, kapital- eller ratepension, skal indgå i delingsformuen. Dette skal gøres med en ægtepagt.

Hvad er processen og pris
  1. Afholdelse af møde – vi drøfter dine (jeres) ønsker og behov i forbindelse af udfærdigelse af ægtepagten. Her vil din kommende ægtefælle normalt også deltage. I særlige tilfælde, hvor I ønsker hver jeres advokat, vil vi tage mødet alene med dig. Her vil vi rådgive omkring ægtepagter, og hvordan du eller I sikrer egne aktiver ved separation, skilsmisse eller død. Vi finder herefter frem til den løsning, som måtte passe jer bedst. Evt. korrespondance med anden advokat.
  2. Udfærdigelse af udkast til ægtepagten – på baggrund af mødet udarbejder vi et udkast til ægtepagten, som afspejler det, vi har aftalt.
  3. Gennemgang af ægtepagten – vi fremsender udkastet, som I får lov til at gennemgå. Er der ændringer eller bemærkninger hertil, sørger vi naturligvis også for at rette denne. Herefter skal ægtepagten godkendes, underskrives og kopi sendes til os.
  4. Tinglysning af ægtepagt – vi sørger for at registrere ægtepagten, hvorefter I skal underskrive elektronisk med NemID. Dokumentet bliver herefter sendt til tinglysning.

Vores timepris er kr. 2.500 inkl. moms. Forinden vi påbegynder arbejdet, vil vi normalt oplyse om et forventet tidsforbrug. Derudover skal der betales en tinglysningsafgift på kr. 1.660 til Tinglysningsretten.

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring med udfærdigelse af ægtepagter, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov. 

Du kan læse meget mere om ægtepagter på vores privatretsside her.


Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden.

En beslutning om kapitalforhøjelse i et selskab, kræver at der gennemføres en generalforsamling. Kapitalforhøjelsen ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Ophavsret

Ophavsret Ophavsret er populært sagt en beskyttelse af et kunsværk. Den, som frembringer et litterært ...»

Designret

Designret Et design er i henhold til designloven et produkts eller en del af et produkts udseende, som ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark som ...»

Højesteret - Godtgørelse TV-overvågning

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2020 Sag BS‐27412/2019‐HJR (1. afdeling)   Fagligt Fælles ...»

Vi er medlemmer af