Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Loyalitetspligt i kontraktforhold

Selvom der hverken er vedtaget kunde- eller konkurrenceklausul, og markedsføringsloven ikke finder anvendelse, skal du og dine aftaleparter stadig handle loyalt over for modparten både under og efter aftaleforholdets beståen.

Hvis din aftalepart har opført sig illoyalt, kan det derfor godt betale sig at sige fra og påbyde ham straks at ophøre med den illoyale adfærd, da han i modsat fald risikere at blive mødt med et erstatningskrav som følge af det tab, der er lidt på grund af den illoyale adfærd.

Hvad er dine rettigheder

Ud over markedsføringslovens § 1 og 19, der sætter rammerne for hvordan man skal agere - eller rettere ikke agere – over for sine samarbejdspartnere, forbrugere og tidligere arbejdsgivere, eksisterer der i dansk ret en almindelig ulovbestemt kontraktuel loyalitetspligt, som skal iagttages i alle kontraktforhold.

Grænserne for loyalitetspligten afhænger naturligvis af det enkelte aftaleforhold, parterne og forholdene i øvrigt, så det er altid en konkret vurdering om, den kontraktuelle loyalitetspligt er overtrådt.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvilket aftaleforhold er der tale om
  2. Hvilet forhold kan være en overtrædelse af loyalitetspligten
  3. Foreligger der dokumentation for overtrædelsen
  4. Er der lidt et tab
  5. Skal samarbejdet fortsætte eller ophøre
  6. Er forholdet omfattet af en voldgiftsklausul

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af, hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. forholdet, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

 

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-4 timer

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-10 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

En modparts overtrædelse af den kontraktuelle loyalitetspligt kan medføre store tab for dig eller din virksomhed, og det er derfor vigtigt, at man tidligt i processen tager handling og får den illoyale adfærd stoppet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Selskabsadvokaterne bistår NextGen Vaccines i aftale med Bavarian Nordic om COVID-19 vaccine

Advokat Troels Wenzel Østergaaard udtaler: ”I en tid hvor stort set samtlige vores 1800 ejerledede virksomheder ...»

Lejer betaler ikke husleje – hvad nu?

Hvis din lejer ikke betaler leje eller anden pligtig pengeydelse, eksempelvis forbrugsudgifter, kan du ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af