Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Kundeklausul

Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have erhvervsmæssig kontakt med tidligere kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

En kundeklausul skal indgås, hvis man ønsker at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden. Dette kan gøres ved at pålægge en virksomhedsejer, medarbejder eller anden aftalepart en kundeklausul.

Man skal dog være opmærksom på, at bl.a. funktionærloven og aftaleloven fastsætter grænser og rammer for indgåelsen af en kundeklausul.

Hvorfor indgå en kundeklausul

Formålet med at indgå aftale om en kundeklausul er at sikre dig en beskyttelse mod konkurrencehandlinger efter aftaleforholdets ophør, der rækker længere end den beskyttelse, den almindelige loyalitetspligt og markedsføringslovens regler giver.

Hvis der er aftalt en kundeklausul, må parten der er omfattet ikke tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med virksomheden kunder.

Kundeklausulen forhindrer ikke parten i at arbejde inden for branchen, idet parten dog ikke må kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid man kan være bundet af en kundeklausul, men en kundeklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

Hvis parten overtræder kundeklausulen skal han betale en konventionalbod.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en kundeklausul
 2. Gælder kundeklausulen personlig
 3. Er der tale om en minoritetsejer af en virksomhed
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38 bringes i spil
 7. Gælder kundeklausulen i forhold til alle kunde
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er kundeklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter kundeklausulen, der er indgået eller udarbejder en kundeklausul, særligt under hensyn til dine/jeres ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende klausulen eller den justerede klausul fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. . Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi gennemgår herefter kundeklausulen, der er indgået eller udarbejder en kundeklausul, særligt under hensyn til dine/jeres ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende klausulen eller den justerede klausul afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten/de andre ejere.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med de øvrige ejere– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 3-6 timer

Pris: 6-20 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Såfremt ledende medarbejdere eller ejerne i din virksomhed ikke i dag er pålagt en kundeklausul, bør du/I overveje, hvilke af virksomhedens ansatte, ejere og samarbejdspartnere, der bør få indarbejdet en kundeklausul som en del af den relevante aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af