Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere her
Se video om erhvervslejekontrakt

Se video om erhvervslejekontrakt

Klik her
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Ejendomsadministration - Erhverv

Vi administrerer meget gerne dit erhvervslejemål. Vi har speciale i erhvervslejeret samt optimering og investering i erhvervsejendomme og kan tillige administrere dit erhvervslejemål, så du f.eks. løbende er sikker på at lejen bliver indkrævet og reguleret uden at du selv skal stå med bekymringerne og besværet.

Vi giver altid specialiseret og grundig rådgivning inden for såvel ejendomsadministration som det erhvervslejeretlige aspekt.

Neden for kan du læse mere om vores ydelser og priser inden for ejendomsadministration af erhverv.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse eller tilbud på ejendomsadministration af din erhvervsejendom.

Du betaler en fast pris pr. år pr. lejemål for administrationsaftalen. Prisen for administration er typisk mellem 5.000 - 10.000 kr. ekskl. moms om året pr. lejemål – Hvis du har flere erhvervslejemål giver vi naturligvis en god samlet pris.

Du kan læse mere om vores ejendomsadministration her.

Inkluderet i administrationsaftalen:

 • Lejeopkrævning
 • Påkrav ved manglende betaling af leje og beregning af påkravsgebyr
 • Ophævelse ved manglende betaling af leje (hvis ønsket)
 • Lejeregulering ift. Nettoprisindekset
 • Lejeregulering ift. skatter og afgifter
 • Påkrav om lejeregulering til markedslejen (Ekskl. vurdering af markedslejen)
 • Håndtering af afståelse, herunder godkendelse af indtrædende lejer og udarbejdelse af allonge
 • Håndtering af genindtrædelsesrettigheder
 • Varmeregnskab
 • Fællesudgifter – driftsregnskab
 • Udarbejdelse og fremsendelse af standard opsigelse af lejer
 • Administration af depositum og regulering heraf
 • Håndtering af diverse korrespondance med lejer og forespørgsler fra lejer, der ikke relaterer sig til igangværende tvister mellem lejer og udlejer.

Ydelser, der kan tilkøbes ud over administrationsaftalen til en fordelagtig pris:

 • Ny lejekontrakt
 • Indflytningsrapport – (eventuelt med tillæg af udgift til eksterns byggesagkyndig)
 • Fraflytningsrapport – (eventuelt med tillæg af udgift til eksterns byggesagkyndig)
 • Krav/tvister ved fraflytning
 • Vurdering af markedslejen – ekstern vurdering og prisen kan variere.
 • Udarbejdelse af centervedtægter
 • Tvister/indsigelse til opsigelse og ophævelse
 • Tvist ved fraflytning
 • Krav fra lejer om lejenedsættelse
 • Lejers krav på erstatning ved opsigelse
 • Tvist om vilkårsændringer
 • Tvist om afslag i lejen
 • Fremsendelse af krav om vilkårsændringer

Sale and Lease Back af ejendom

Hvad er Sale and Lease Back? Sale and lease back af ejendomme er et finansieringsværktøj for virksomheder, ...»

Forpagtning eller leje? – En vigtig forskel

Generelt Det kan være meget svært at afgøre om en aftale er en aftale om forpagtning eller leje af lokaler. ...»

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse En refusionsopgørelse er en opgørelse mellem køber og sælger efter en virksomhedsoverdragelse, ...»

Due diligence rapport

Due Diligence Rapport En due diligence rapport er en nærmere redegørelse, der er udarbejdet på baggrund ...»

Konkurskarantæne - forretningsførelse var groft uforsvarlig

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 90/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Konkurskarantæne pålagt likvidator på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse

HØJESTERETS KENDELSEafsagt onsdag den 24. april 2019Sag 89/2018(1. afdeling)A(advokat Georg Meyer, beskikket)modkurator ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )