Ejeraftale og dødsfald

Ejeraftale og dødsfald

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Ægtepagt for ejerleder

Ægtepagt for ejerleder

Læs mere
Forrige
Næste

Konkurrenceklausul i ejeraftale

Ved en konkurrenceklausul i en ejeraftale forpligter ejerne af en virksomhed sig til ikke at drive konkurrerende virksomhed eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

Virksomhedens ejere ønsker naturligvis at have mulighed for at kunne opretholde en vis beskyttelse af virksomheden, og dette kan gøres ved at pålægge ejerne en konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul kan dog være ugyldig i den situation, hvor en minoritetsejer samtidig er ansat, da konkurrenceklausulen i ejeraftalen dermed kan være en omgåelse af funktionærloven.

Hvorfor indgå en konkurrenceklausul

Hvis der er aftalt en konkurrenceklausul, må ejeren ikke drive direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed. En konkurrenceklausul er en aftale mellem ejerne af en virksomhed om, at ejerne under og i en periode efter ejerskabet ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

En konkurrenceklausul er derimod ikke en aftale om, at den ansatte efter fratræden ikke må tage ansættelse hos eller udføre arbejde for nuværende kunder, medmindre kunderne samtidig er konkurrenter, som er omfattet af klausulen. Man kan derfor også overveje at aftale en kundeklausul.

Der er ingen øvre grænse for, hvor lang tid ejeren kan være bundet af en konkurrenceklausul eller hvilket geografisk og branchemæssigt område konkurrenceklausulen skal omfatte, men en konkurrenceklausul skal være rimelig for ikke at blive tilsidesat som ugyldig i henhold til aftaleloven.

Hvilke forhold er vigtige

I det konkrete forhold er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Er der allerede indgået en konkurrenceklausul
 2. Gælder konkurrenceklausulen personligt
 3. Er der tale om en minoritetsejer
 4. Finder funktionærloven anvendelse
 5. Kan aftalelovens § 36 om urimelige aftaler bringes i spil
 6. Kan aftalelovens § 38, stk. 1 bringes i spil
 7. Gælder konkurrenceklausulen i forhold til flere selskaber og brancher
 8. Hvad er den geografiske udstrækning
 9. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
 10. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af overtrædelse
 11. Er der aftalt kompensation
 12. Er konkurrenceklausulen overordnet rimelig
 13. Er der aftalt voldgift

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter konkurrenceklausulen, der er indgået eller udarbejder en konkurrenceklausul, særligt under hensyn til dine/jeres ønsker og behov samt rådgiver om de fordele og ulemper der er i forbindelse med det konkrete ejerforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende klausulen eller den justerede klausul fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. . Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi gennemgår herefter konkurrenceklausulen, der er indgået eller udarbejder en konkurrenceklausul, særligt under hensyn til dine/jeres ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete ejerforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende klausulen eller den justerede klausul afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten/de andre ejere.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med de øvrige ejere– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 3-6 timer

Pris: 6-20 timer

 

Alt efter hvilken af vores medarbejdere som bistår er vores timepris mellem DKK 2.000 - 2.800 + moms

Såfremt du/I i jeres ejeraftale ikke i dag har en konkurrenceklausul, bør I kraftigt overveje at indgå en, da en ejers udøvelse af direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed kan underminere jeres virksomhed. Der skal endvidere tages stilling til, hvilke regler og klausuler, som skal være gældende under et fælles ejerskab, og hvilke regler og klausuler, der skal være gældende (og i givet fald hvor længe) efter ophør af det fælles ejerskab.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Ejeraftale


Medarbejdere som medejere

Det er ikke usædvanligt, at man som arbejdsgiver tilbyder dygtige medarbejdere medejerskab af sin virksomhed. ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet »

Vi er medlemmer af