Ejeraftale og dødsfald

Ejeraftale og dødsfald

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Ægtepagt for ejerleder

Ægtepagt for ejerleder

Læs mere
Forrige
Næste

Ejeraftale

En ejeraftale skal sikre ro, stabilitet og forudsigelighed blandt ejerne af et selskab.

I nogle tilfælde er det desværre først når problemet er opstået eller når man bliver uvenner, at der tænkes på, at det burde have været aftalt eller skrevet ned. På dette tidspunkt er det mange gange for sent. Derfor er det vigtigt, at ejerne indgår en "ejeraftale" når samarbejdet starter.

En ejeraftale skal sikre dig og dine medejere ro, stabiliet og forudsigelighed om driften af jeres  virksomhed. Der er mange forskellige dagligdags situationer og beslutninger, hvor mennesker ikke kan være enige om alting, uanset hvor godt man kender hinanden eller hvor godt det går. Ejeraftalen og forløbet med indgåelsen af ejeraftalen skal sikre jer et godt fundament.

Hvorfor indgå en ejeraftale

Det er de færreste, der ønsker at indgå i et ejerskab, hvor man kan blive sat uden for nogen form for indflydelse og hvor mere eller mindre tilfældige alliancer kan være afgørende for virksomheden og dens daglige forretninger.

Der er i høj grad frihed til at aftale spillereglerne for ejerne i en ejeraftale, idet Selskabsloven ikke dybere regulerer ejernes indbyrdes interesser og magtfordeling.

2 ejere

3 ejere eller flere

Hvis f.eks. 2 ligeværdige ejere af et selskab ikke har indgået en ejeraftale mellem dem kan de komme i en meget alvorlig, uløselig situation, idet alle beslutninger i mangel af modstående aftale vil kræve, at begge parter kan blive enige om virksomhedens drift.

 

Hvis f.eks. 3 ligeværdige ejere af et selskab ikke har indgået en ejeraftale mellem dem, vil 2 af ejerne tilsammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse, bestemme hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusionere, spalte eller ligefrem opløse virksomheden.

Det er vitalt at en ejeraftale giver svaret på hvad man gør hvis man alligevel ikke kan med hinanden og hvordan man så kan komme ud af virksomheden.

Hvad indeholder en ejeraftale

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af selskabet.

Ejeraftalen skal indeholde resultatet af de forudsætninger ejerne har afstemt med hinanden, herunder f.eks.

  • Anparts- og/eller aktionærfordeling.
  • Stilling til fremtidig finansiering.
  • Hvem skal bestemme og lede selskabet – f.eks. hvem udpeger bestyrelse og direktion – og er det et krav at ejerne indstiller sig selv til disse poster.
  • Stillingtagen til om en ejer skal arbejde i selskabet, herunder om ejeren selv kan opsige sin stilling og lave noget andet og/eller om en ejer kan opsiges af den/de andre ejere.
  • Hvad kan man kræve i udbytte
  • Skal ejerne være forhindret i at udøve konkurrerende virksomhed under ejerskabet
  • Skal man frit kunne udøve konkurrerende virksomhed efter et salg
  • Hvad gør man hvis en ejer bliver langtidssyg
  • Hvad skal der gælde hvis en ejer dør – skal den/de andre kunne eller være forpligtet købe af afdøde ud og i givet fald til hvilken pris?
  • Hvordan skal tvister og uenigheder løses? Ved retten eller ved voldgift

Derudover er der en række andre forhold som kan indgå i en sådan ejeraftale mellem parterne, hvor det kun er fantasien som sætter grænser.

Vi plejer at sige, at der ikke er nogen regulering i en ejeraftale der er rigtig eller forkert for der er næsten altid fordele og ulemper ved alt – men beslutningerne kan have vital betydning og det helt centrale er, at beslutningen er velovervejet.

Hvad er processen for at indgå en ejeraftale

Ligesom med alt andet findes der både en skrabet model, en mellemvej samt en stor model.

1) Uformel indledende drøftelse

Du drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov sammen med en advokat der har speciale i indgåelse af ejeraftaler og regulering af ejerforhold.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2) Afholdelse af møde

Vi afholder et møde enten blot med dig eller både med dig og din/dine partnere. I den store model holder vi naturligvis mødet alene med dig så du er klædt godt på til forhandlingerne (og vi sammen har fået afstemt dine ønsker og behov samt lagt en forhandlingsstrategi) forud for mødet med dine partnere.

På mødet gennemgår vi bl.a. en standard ejeraftale hvor vi forklarer fordele og ulemper ved de forskellige alternative reguleringer. Hvis du har et oplæg til en ejeraftale fra dine partenere sender du det til os og vi gennemgår det før mødet.

3) Udarbejdelse af udkast til ejeraftale

På baggrund af vores møde udarbejder vi et skræddersyet udkast til ejeraftale som nøje afspejler den regulering af ejerforholdet vi har aftalt.

4) Du og dine partnere gennemgår udkastet til ejeraftale

Som konsekvens af gennemgangen og de eventuelt videre forhandlinger justeres ejeraftalen og den er klar til underskrift.

Alt efter dine diner og behov kan vi bistå ved forhandlingerne – eller stå på sidelinjen.

5) Ejeraftalen underskrives

Når der er enighed underskrives ejeraftalen. Såfremt I ikke i forvejen ejer selskabet sammen etableres det fælles ejerskab via stiftelse af et nyt fælles selskab eller via køb af kapitalandele i et bestående selskab.

I hele processen guider vi dig/jer sikkert igennem alle faldgrubberne hvor vi medvirker ved at dele ud af vores erfaring og rådgive om gode langtidsholdbare løsninger.

Hvad koster det?

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse vælger du en model hvor du gør brug af vores viden og erfaring – men hvor du ellers gør tingene selv. Du kan altid bede os om at hjælpe dig med en eller flere delopgaver alligevel.

I den korte model gennemgår vi f.eks. forud for vores mødet det oplæg du har fået fra dine partnere. Alt efter omfang tager det typisk ½-1 time at gennemgå det.

På mødet gennemgår vi dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper et sådan udkast har i forhold til dig. Mødet tager typisk 1½-2 timer

Efter den uformelle og gratis telefoniske drøftelse tager vi et møde hvor vi gennemgår en standard ejeraftale.

På mødet drøfter vi indgående de fordele og ulemper de enkelte vilkår har. Mødet tager normalt ca. 1½ - 2½ time.

Efter mødet udarbejder vi et skrædersyet udkast til ejeraftale ud fra det vi har drøftet. Udarbejdelsen tager typisk mellem 4-8 (oftest 6 timer).

 

I den store model kan der være flere ydelser.

Pris: 2-2½ time

Pris: 6-10 timer

Pris: 8-15 timer +

 

Alt efter hvilken af vores medarbejdere som bistår er vores timepris mellem DKK 2.000 - 2.400 + moms

 

SelskabsAdvokaterne er et af landets førende advokatkontorer inden for regulering af ejerforhold og har mange års ekspertise med indgåelse af ejeraftaler og regulering af ejerforhold samt med håndtering af uenigheder og tvister mellem ejere.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

 

Ejeraftale


Medarbejdere som medejere

Det er ikke usædvanligt, at man som arbejdsgiver tilbyder dygtige medarbejdere medejerskab af sin virksomhed. ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet »

Vi er medlemmer af