Ejeraftale og dødsfald

Ejeraftale og dødsfald

Læs mere
Due Diligence

Due Diligence

Læs mere
Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Ejeraftale - Den selskabsretlige pagt

Læs mere
Ægtepagt for ejerleder

Ægtepagt for ejerleder

Læs mere
Forrige
Næste

Ejeraftale - Tvist og fortolkning

En ejeraftale regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af virksomheden, hvor der i høj grad er frihed til at aftale spillereglerne. Det er desværre ikke altid, at ejerne overholder ejeraftalen eller er enige om, hvordan den skal fortolkes.

Aftalefriheden er som udgangspunkt nyttig, men kan bevirke, at der i en ejeraftale er vedtaget bestemmelser, der er uklare eller ligefrem kan tilsidesættes, fordi de er urimelige.

Der kan endvidere mellem ejerne være opstået en situation, som ikke lader sig løse gennem ejeraftalen og derfor lammer virksomheden.

Hvad er dine rettigheder

Grundlæggende forholder det sig således, at en ejeraftale i princippet er en kontrakt som enhver anden. Ethvert spørgsmål om aftalens gyldighed eller om overholdelse af de vilkår, der er nedfældet i aftalen, kan dermed indbringes for domstolene eller gøres til genstand for voldgift, såfremt dette er valgt.

Der kan være adskillige vanskeligheder forbundet med at håndhæve ejeraftaler i tilfælde af uenighed eller tvist, navnlig efter indførelsen af Selskabsloven pr. 1. januar 2010.

I dag fremgår det af Selskabsloven, at ejeraftaler ikke har nogen gyldighed (direkte) i forhold til de selskaber, de vedrører, jf. selskabslovens § 82. Dette gælder såvel ejeraftaler indgået før som efter lovens ikrafttræden.

Ejeraftalen har derfor kun gyldighed mellem ejerne, og hvis der er opstået uenighed om forhold vedrørende selskabet og ejeraftalen, kan man derfor kun håndhæve ejeraftalen over for de øvrige ejere, der har tiltrådt ejeraftalen.

Hvilke forhold er vigtige

Ved en tvist om en ejeraftale, er det vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Er der frister, der skal overholdes
  2. Er det målet at det fælles ejerskab skal fortsætte efter tvisten
  3. Er der en bestemt procedure, der skal følges i tilfælde af uenighed
  4. Er der aftalt bodsbestemmelser i tilfælde af misligholdelse
  5. Er der aftalt konkurrencebegrænsninger
  6. Er der aftalt voldgift

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. ejeraftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete tvist. Alt efter omfang tager det typisk 1-3 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med den konkrete tvist eller situation, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 3-4 timer

Pris: 10-15 timer

Pris: 15-70+ timer

 

Alt efter hvilken af vores medarbejdere som bistår er vores timepris mellem DKK 2.000 - 2.800 + moms

 

I tilfælde af en tvist mellem ejere og uenighed om en ejeraftale, må det tilrådes, at der søges kompetent juridisk rådgivning, da det i mange tilfælde er virksomhedens eksistens, der er på spil.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Ejeraftale - indgåelse og fortolkning


Ledelsen i et kapitalselskab (ApS eller A/S)

Generelt Der gælder forskellige regler og krav til hvilken type ledelse, der skal være i et kapitalselskab ...»

Skal virksomheden deles ved skilsmissen?

Udgangspunktet er, at hvis man i ægteskabet ikke har lavet en ægtepagt om særeje, skal ægtefællerne dele ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Aktionærers og anpartshaveres retsstilling

Krav rejst mod aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, likvidator m.fl. burde have været rejst mod likvidationsboet »

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )