Direktørkontrakt - indgåelse

Direktørkontrakt - indgåelse

Læs mere
 Om SelskabsAdvokaterne?

Om SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af direktør

Direktører er ikke omfattet af funktionærloven – medmindre dette er aftalt i direktørkontrakten. Opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse mv. er dermed ikke lovbestemt, men noget der skal fremgå af direktørkontrakten eller noget man skal aftale sig frem til i forbindelse med fratrædelsen.

Når en direktør opsiger sin stilling eller bliver opsagt bliver direktøren ofte fritstillet i opsigelsesperioden som led i en samlet fratrædelsesaftale, men det er vigtigt, at man både som direktør og selskab går bevidst ind til disse forhandlinger, da der ofte aftales en samlet økonomisk pakke i forbindelse med direktørens fratræden.

Hvad er dine rettigheder

Som udgangspunkt har en direktør kun de rettigheder, som der er aftalt i direktørkontrakten, men ofte bliver der lavet en samlet fratrædelsesaftale i forbindelse med direktørens fratrædelse.

Det endelige indhold af denne fratrædelsesaftale afhænger af rettighederne i henhold til direktørkontrakten, dine forhandlingsevner samt forholdene i øvrigt.

Det er derfor vigtigt, at man både som direktør og som virksomhed går bevidst ind til disse forhandlinger, da en bevidsthed om ens retsstilling, forhandlingstaktik samt  forholdene i øvrigt betragteligt forbedre det endelige resultat.

Hvilke forhold er vigtige

Når en direktør skal fratræde og der skal forhandles en fratrædelsesaftale er følgende forhold vigtige.

  1. Skal direktøren fritstilles
  2. Opsigelsesvarsel
  3. Fratrædelsesgodtgørelse
  4. Er der aftalt kundeklausul
  5. Er der aftalt konkurrenceklausul
  6. Tilbagelevering af telefon, PC, bil mv.
  7. ejer direktøren aktier eller anparter i selskabet
  8. Aktieoptioner

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. Direktørkontrakten og forholdene i øvrigt, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold. Alt efter omfang tager det typisk 2-4 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten og/eller udkast til fratrædelsesaftale og fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen og/eller aftalen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten og/eller fratrædelsesaftale eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete forhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 4-6 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 4-6 timer

Pris: 6-8 timer

Pris: 8-20  timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Når en direktør er på vej ud af en virksomhed bør man altid være opmærksom på direktørkontrakten og de konkrete forhold, herunder være bevidst om den videre strategi, således at man kan indgå den bedst mulige fratrædelsesaftale.

Vi har stor erfaring med forhandling og indgåelse af fratrædelsesaftaler for direktører, og du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med et direktørforholds ophør.

Direktørkontrakt - indgåelse og fortolkning


Forhandling – indgåelse af kontrakt og aftale

En aftale bunder i sin grundstruktur i at to parter ønsker at lave en byttehandel. Aftalens vilkår – ...»

Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 9. juni 2018 træder lov om forretningshemmeligheder i kraft. Loven er blevet til på baggrund af et ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af