Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Sociale medier

Sociale medier som Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ er kommet for at blive og kan være mange gange et redskab til at bringe væsentlige og afgørende budskaber frem på. Disse sociale medier er dog også vigtige i forhold til et ansættelsesforhold.  

Hvorfor have en politik om sociale medier?

Adfærd på sociale medier i form af oplysninger, budskaber, argumenter mv., er adfærd som også betragtes som alt mulige anden adfærd.

Hvis virksomheden har behov for at medarbejderne opfører sig ordenligt og gerne vil have at alt, hvad der bliver sagt og gjort på disse sociale medier, skal være til gavn for virksomheden og ikke skade virksomheden, er det nødvendigt at der er taget hånd om disse medier og hvordan de anvendes. Dette skal gøres i personalehåndbog eller andet sted, hvor virksomhedens politik, holdninger og anvendelser af disse sociale medier er reguleret.

På denne måde er både virksomheden og medarbejderne klar over, hvad der gælder på området. Hvis dette ikke er nøje reguleret, kan det være svært for virksomheden át påtale et forhold overfor medarbejderen.

Hvilke forhold er vigtige?

I forhold til sociale medier er det vigtigt, at der fra virksomheden er taget stilling til f.eks. følgende:

  • Hvilke medier er omfattet, typisk samtlige sociale medier således alt bliver omfattet,
  • Må sociale medier anvendes i arbejdstiden og hvordan,
  • Må sociale medier anvendes i fritiden og hvilken grad,
  • Hvad sker der i tilfælde af at retningslinjerne overtrædes,

Herudover kan der være en række forhold som er væsentlig for den enkelt virksomhed, herunder om sociale medier skal anvendes i markedsføringen mv.

Hvad er processen og prisen?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en simpel retningslinjer for anvendelse af sociale medier uden yderligere rådgivning.

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en simpel retningslinjer for anvendelse af sociale medier som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. I vælger selv at rette ind i retningslinjerne i jeres egen personalehåndbog.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til komplet personalehåndbog med opregning af samtlige for anvendelse af sociale medier som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. Vi tilføjer og justerer efterfølgende som sendes pr. e-mail og det sikres i fællesskab at personalehåndbogen svarer til de konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og uforpligtende drøftelse af din virksomheds behov i forbindelse med medarbejdernes anvendelse af sociale medier.


Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af