Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Opsigelse af gravid medarbejder

Det at opsige en gravid medarbejder er en stor beslutning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden afklarer forholdene vedrørende opsigelsen af den gravide medarbejder inden denne foretages, herunder om der er risiko for at skulle betale en godtgørelse.

Kan en gravid medarbejder opsiges?

Ja en gravid medarbejder kan opsiges, men det er meget vigtigt at anføre, at opsigelsen ikke må være begrundet i graviditeten. Hertil kommer, at en opsigelse af gravid medarbejder altid vil have en formodning for at opsigelsen sker på grund af graviditet.

Derfor er det meget vigtigt, at opsigelse af den gravide medarbejder sker korrekt, herunder på det rigtige tidspunkt og med den rigtige begrundelse.

Hvis det efterfølgende bliver konkluderet, at medarbejderen er opsagt på grund af graviditeten vil medarbejderen kunne rejse erstatningskrav i henhold til ligebehandlingsloven.

Hvis medarbejderen er underlagt funktionærloven, er det endvidere vigtigt at opsigelsesbegrundelsen er saglig. Hvis det viser sig, at opsigelsesbegrundelsen ikke er saglig, kan det koste virksomheden mange penge i form af godtgørelse til medarbejderen - og i sidste ende ramme virksomhedens eksistensgrundlag. 

Hvilken begrundelse kan benyttes ved opsigelse af en gravid medarbejder?

Som udgangspunkt kan en opsigelse begrundes i medarbejderens forhold eller i virksomhedens forhold.

Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold kan være:

  • Samarbejdsproblemer
  • Tillidsproblemer
  • Uegnethed
  • Misligholdelse
  • Sygdom

Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold kan være:

  • Rationalisering
  • Indskrænkning
  • Omstrukturering
  • Lønbesparelse

Herudover kan der være en række forhold som afhænger af de konkrete omstændigheder, hvorfor begrundelserne ikke kan opregnes udtømmende.

En opsigelse bør altid ske skriftligt, således at der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om og hvornår, der er sket en opsigelse af medarbejderen. 

Hvad er processen og prisen?

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til dig og din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse uden yderligere rådgivning.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i opsigelsen efter den yderligere sparring. 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du/I gerne have at vi udarbejder udkast til en opsigelse som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i opsigelsen som sendes pr. e-mail og det sikres i fællesskab at opsigelsen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov. 

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel drøftelse såfremt du har spørgsmål eller lignende ved opsigelse af gravid medarbejder. 


Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af