Tjekliste ved fratræden

Tjekliste ved fratræden

Læs mere her
Ny ferielov - nu sker det!

Ny ferielov - nu sker det!

Læs mere her
Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Opsigelse efter 120 sygedages reglen

Læs mere her
Forrige
Næste

Gennemgang af ansættelseskontrakt

Er din virksomheds ansættelseskontrakter ajour med den gældende lovgivning?

Uanset om du anvender en skabelon til en ansættelseskontrakt, som du selv har udarbejdet, eller har haft professionel bistand til at udarbejde, bør du sikre dig, at ansættelseskontrakten stemmer overens med de til enhver tid gældende regler, herunder de nye regler om kunde- og konkurrenceklausuler.

En ansættelseskontrakt, som er mangelfuld eller direkte i strid med de ansættelsesretlige regler, vil kunne koste din virksomhed dyrt både i form af ugyldige klausuler og godtgørelse til lønmodtageren.

Ny lovgivning – lov om ansættelsesklausuler

Der er netop vedtaget en ny lov om bl.a. kunde- og konkurrenceklausuler, der stiller en række nye krav til kunde- og konkurrenceklausuler indgået efter den 1. januar 2016.

Den nye lov ændrer markant de tidligere regler om, gyldighedsbetingelser samt kompensationsbetingelser for at kunne gøre en kunde- eller konkurrenceklausul gældende overfor en lønmodtager.

Du kan læse mere om den nye lov her.

Hvilke forhold er vigtige?

De ansættelsesretlige love er der rigtig mange af, men det er vigtigt at ansættelseskontrakten bl.a. overholder følgende:

  • Ansættelsesbevisloven
  • Lov om ansættelsesklausuler (herunder kunde- og konkurrenceklausuler
  • Funktionærloven
  • Ferieloven
  • Ligebehandlingsloven
  • Lov om forbud mod forskelsbehandling
  • Arbejdsmiljøloven
  • Lov om tidsbegrænset ansættelse
  • Aktieoptionsloven
  • Vikarloven

Priser og proces – hvad kan vi hjælpe med?

Vi tilbyder, at yde bistand til gennemgang af virksomhedens template/skabelon på en ansættelseskontrakt Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger. Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe for en uformel drøftelse, da der ofte er konkrete forhold, der har betydning for sagen.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse aftaler vi, at vi læser virksomhedens nuværende skabelon igennem, og fremsender vores bemærkninger hertil i punktform. Vi fremsender også gerne vores egen standard template til en ansættelseskontrakt, som virksomheden fremover kan tage udgangspunkt i..

Dette vil typisk tage 3-4 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse aftaler vi, at vi gennemgår virksomhedens nuværende template og på baggrund heraf udarbejder vi herefter udkast til en justeret skabelon til en standard ansættelseskontrakt.

Dette vil typisk tage 4-6 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse aftaler vi, at vi gennemgår jeres nuværende template, hvorefter vi afholder et møde hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer til ansættelseskontrakten samt forslag til en ny skabelon.

Vi udarbejder herefter udkast til en ny eller justeret ansættelseskontrakt med forskellige alternativer.

Vi foretager herefter tilføjelser og/eller justeringer i kontrakten efter korrespondance med dig, således at ansættelseskontrakten svarer til dine konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 6-10 timer

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og tilbyder både at udarbejde skabeloner på ansættelseskontrakter specifikt til brug i din virksomhed samt gennemgang af templates eller øvrige ansættelsesretlige dokumenter som du eller din HR-medarbejder kan tage udgangspunkt i, når virksomheden skal ansætte eller afskedige medarbejdere.


Opsigelse af medarbejder efter 10 måneders ansættelse kostede en godtgørelse på 6 måneders løn

Østre Landsret har ved dom af 7. september 2020 tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn til en kvindelig ...»

Virksomhedsoverdragelse - hvilke pligter følger med i forhold til medarbejdere?

Overtager du en virksomhed eller en del heraf, og finder lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af