Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Bortvisning af medarbejder

Det at bortvise en medarbejder er en stor beslutning, og derfor er det ret vigtigt, at virksomheden har styr på forholdene vedrørende bortvisningen af medarbejderen.

Hvad er vigtigt ved en bortvisning af en medarbejder?

Det vigtige ved en bortvisning af en medarbejder er, at begrundelsen for bortvisningen er tilstede og at dette kan bevises. Det er virksomheden der har bevisbyrden for, at bortvisningen kan ske og at denne er berettiget.

En bortvisning af en medarbejder kan ske, når medarbejderen har groft misligholdt sin ansættelseskontrakt. Det er ikke nok, at der er tale om misligholdelse - misligholdelsen skal være grov. Det er svært at sige, hvornår der er tale om en grov misligholdelse, men som eksempler kan nævnes tyveri, tilegnelse af betroede midler, og vold, der normalt vil være nok til at medarbejderen berettiget kan bortvises.

Såfremt virksomheden har givet en forudgående advarsel til medarbejderen og medarbejderen ikke iagttager advarslen, vil dette også kunne begrunde en bortvisning.

Hvis bortvisningen er uberettiget?

Hvis det viser sig, at virksomheden har bortvist medarbejderen uberettiget, vil medarbejderen kunne rejse et erstatningskrav overfor virksomheden. Medarbejderen vil have krav på løn i sin opsigelsesperiode og måske også krav på godtgørelse for den uberettiget bortvisning. Hertil kommer eventuelle øvrige krav, herunder krav i henhold til ligebehandlingslovens mv.

En bortvisning kan ske mundtligt, men det anbefales at bortvisningen sker skriftligt, således at det kan bevises, at bortvisningen har fundet sted.

Hvad er processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det nemt for dig som klient, da du selv kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en bortvisning uden yderligere rådgivning.

 

Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. 

 

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en bortvisning som sendes pr. e-mail. Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller fysisk møde. Vi tilføjer og justerer i bortvisningen som sendes p. e-mail og det sikres i fællesskab at bortvisningen svarer til de konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Du er altid velkommen til at ringe til os for en uformel og uforpligtende drøftelse såfremt du har spørgsmål vedrørende bortvisning af medarbejder. Vi er eksperter i ansættelsesret og rådgiver både virksomheder der står over for at skulle bortvise en medarbejder og i forbindelse med efterfølgende tvister mellem virksomheden og medarbejderen om bortvisningens berettigelse, herunder om der er krav på erstatning og godtgørelse.


Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af