Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Arbejdsmiljø

Som arbejdsgiver har du en række pligter i henhold til arbejdsmiljøloven, som du skal overholde. 

Du har blandt andet følgende pligter: 

- Du skal sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk 
- Du skal mindst hvert tredje år lave en APV (Arbejdspladsvurdering) 
- Du skal, hvis du har mere end 9 ansatte, have en arbejdsmiljøorganisation 
- Du skal sikre arbejdets indretning er forsvarlig 
- Du skal stille nødvendige arbejdsredskaber til rådighed for dine medarbejdere 
- m.v. 

I øvrigt skal du føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Hvis der er farer ved udførelsen af et arbejde, har du f.eks. pligt til at gøre medarbejderen bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der er forbundet med arbejdet, samt at give medarbejderen nødvendig oplæring og instruktioner om, hvordan arbejdet udføres på en farefri måde. 

Vær opmærksom på, at manglende efterlevelse af pligterne i henhold til arbejdsmiljøloven kan være bøde- og strafpålagt. 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger/områder her: 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 eller kontakte os på mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov omkring arbejdsmiljøloven.


Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden.

En beslutning om kapitalforhøjelse i et selskab, kræver at der gennemføres en generalforsamling. Kapitalforhøjelsen ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Højesteret - beskatning af godtgørelse for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. februar 2020 Sag BS-29056/2019-HJR (1. afdeling) HK Danmark som ...»

Højesteret - Godtgørelse TV-overvågning

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2020 Sag BS‐27412/2019‐HJR (1. afdeling)   Fagligt Fælles ...»

Vi er medlemmer af