Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Ansættelseskontrakt - udarbejdelse

Det at ansætte en medarbejder, er en stor beslutning, som ofte i høj grad vil påvirke din virksomheds fremtidige økonomi og udvikling. Det er derfor vigtigt, at du som virksomhedsejer nøje overvejer, under hvilke vilkår din nye medarbejder skal ansættes, herunder for eksempel i forhold til arbejdssted, arbejdstid m.v.

Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

Såfremt din nye medarbejder er ansat i en stilling som lønmodtager af mindst én måneds varighed og har en ugentlig arbejdstid, som gennemsnitligt overstiger 8 timer, vil du som arbejdsgiver være forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, som lever op til minimumskravene i ansættelsesbevisloven, dvs. alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skal fremgå af kontrakten.

Selvom du som arbejdsgiver, ikke er forpligtet til at udarbejde en ansættelseskontrakt, anbefaler vi, at der for alle medarbejdere bliver udarbejdet en kontrakt, som kan skabe sikkerhed og klarhed for, hvilke rettigheder og forpligtelser du som arbejdsgiver har overfor den nye medarbejder – og omvendt, hvilke rettigheder og forpligtelser medarbejderen har overfor dig som arbejdsgiver. Som minimum bør kontrakten indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Såfremt der ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt, og der senere opstår en tvist mellem dig og medarbejderen, da vil uoverensstemmelserne mellem jer - i forhold til det I mener, der blev aftalt omkring ansættelsen - være din risiko, som arbejdsgiver.

Læs mere herom under punktet ”Godtgørelse for manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt”.

Indholdet af ansættelseskontrakten

Ifølge ansættelsesbevisloven skal ansættelseskontrakten indeholde følgende oplysninger:

1. Parternes navn og adresse
2. Arbejdsstedets beliggenhed
3. Arbejdets art (stillingsbetegnelse/titelangivelse)
4. Begyndelsestidspunkt
5. Varighed (herunder om ansættelsen er tidsubegrænset eller tidsbegrænset)
6. Ferie (herunder om lønmodtageren får løn under ferie m.v.)
7. Opsigelsesvarsler (varighed)
8. Vederlag
9. Arbejdstid
10. Evt. overenskomster eller kollektive aftaler
11. Andre væsentlige vilkår

 Herudover bør det overvejes at indføre følgende vilkår i ansættelseskontrakten, afhængig af ansættelsesforholdets type og karakter:

12. Vilkår om overarbejde
13. Bierhverv
14. Tavshedspligt
15. Personalegoder
16. Sygdom
17. Konkurrenceklausul
18. Kundeklausul
19. Pension

 

Godtgørelse for manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt

Har du, som arbejdsgiver, udarbejdet en mangelfuld ansættelseskontrakt, og derved ikke opfyldt din oplysningspligt i henhold til ansættelsesbevisloven, kan medarbejderen ved domstolene blive tilkendt en godtgørelse herfor.

Udover godtgørelsen skal du, som arbejdsgiver, være opmærksom på, at eventuelle uoverensstemmelser omkring ansættelsesaftalens indhold, som udgangspunkt vil blive fortolket til din ulempe - og til medarbejderens fordel.

En tvist vil derfor kunne medføre, at du, som arbejdsgiver, skal betale en godtgørelse til lønmodtageren, (1) for det mangelfulde ansættelsesbevis og eventuelt (2) betaling i forhold til tvisten, f.eks. betaling af yderligere pension eller overarbejdsbetaling til medarbejderen.

En tvist omkring en mangelfuld eller manglende ansættelseskontrakt vil derfor kunne få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Priser og proces – Hvad kan vi hjælpe med

Vi anbefaler, at du nøje overvejer indholdet af ansættelseskontrakten, og tilbyder gerne, at bistå med udarbejdelsen heraf.

Vi tilbyder, at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig og din virksomhed:

  

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi udarbejder udkast til en simpel ansættelseskontrakt uden yderligere rådgivning.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i ansættelseskontrakten.

Vi udarbejder herefter udkast til en ansættelseskontrakt

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i ansættelseskontrakten.

Vi udarbejder herefter udkast til en ansættelseskontrakt.

 Vi tilføjer og justerer eventuelt i kontrakten efter forhandling med arbejdstageren og det sikres i fællesskab at ansættelseskontrakten svarer til dine konkrete ønsker og behov.

 

Dette vil typisk tage 3-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer

Vores timepris er DKK 2.000 + moms

 

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse af en ansættelseskontrakt til en specifik medarbejder eller til en standard ansættelseskontrakt som virksomhedens HR-afdeling kan tage udgangspunkt i.

Ansættelse af medarbejder


Sygefraværssamtale - hvad må du spørge om?

Du har lige fået en sygemelding fra en medarbejder, og ifølge friattesten fra lægen, er medarbejderen ...»

Bedre retsstilling til lønmodtagere ved arbejdsgivers konkurs m.v.

Den 31. januar 2019 har Folketinget vedtaget ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond.  Lovændringen, ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Forkortet varsel i opsigelse var ikke berettiget

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016(1. afdeling)Dansk Erhverv som mandatar ...»

Vi er medlemmer af
Error loading MacroEngine script (file: )