Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Sociale medier - LinkedIn, Facebook, Twitter

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler

Læs mere
Forrige
Næste

Når du udarbejder en advarsel, er det vigtigt, at den har det rette indhold, særligt hvis den senere skal kunne danne grundlag for en saglig opsigelse af en medarbejder. 

Af hensyn til retsvirkningen af advarslen bør du endvidere nøje overveje ordlyden i advarslen.  

Indhold i advarslen

En advarsel bør altid indeholde følgende: 

- En beskrivelse af den adfærd, der ikke kan accepteres

- En beskrivelse af, hvilken adfærd I fremadrettet forventer 

- En tidsangivelse for, hvornår I eventuelt laver opfølgning på advarslen/frist for medarbejderen til at ændre sin adfærd

- En beskrivelse af konsekvenserne, hvis medarbejderen ikke retter ind

Overvejelser før du giver en advarsel

Inden du afgiver en advarsel bør du nøje overveje de økonomiske og strategiske fordele og ulemper, herunder om det reelt set vil give mere mening at afskedige medarbejderen. 

Du bør alene give advarsel til en medarbejder, hvis du - såfremt medarbejderen retter ind efter at have fået advarslen - ønsker at medarbejderen skal blive i virksomheden. 

Vurderer du allerede forud for opsigelsen, at relationen med medarbejderen aldrig bliver god, bør du nøje overveje, om det er mere hensigtsmæssigt at opsige medarbejderen med det samme - også selvom dette kan indebære risiko for, at opsigelsen er usaglig, og du dermed skal betale en godtgørelse.

Godtgørelsesniveauet for en usaglig afskedigelse er ofte så lavt, at det faktisk ofte vil være dyrere for dig at give advarsel og opsige sagligt, i stedet for at give medarbejderen en opsigelse med det samme, og betale medarbejderen saglighedsgodtgørelse. 

Priser og proces

Hvis du overvejer at give advarsel til en medarbejder, er der en række overvejelser, som du bør gøre dig. 

Salæret for vores bistand afhænger af, hvornår i processen du har brug for vores bistand samt til hvad. 

Vi tilbyder, at yde bistand på 3 forskellige niveauer – alt efter, hvilken model som passer bedst til dig. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have at vi gennemgår relevante dokumenter i sagen og herefter udarbejder - eller gennemlæser og kommenterer på et udkast til en advarsel - uden yderligere rådgivning.

 

 

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i advarslen.

Forud for mødet gennemgår vi relevant materiale i sagen.

Efter mødet udarbejder vi udkast til en advarsel, eller udkast til korrektion af en allerede udarbejdet advarsel.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have et møde, hvor vi gennemgår de enkelte bestemmelser og alternativer i advarslen.

Vi udarbejder herefter udkast til en advarsel, eller kommer med korrektion til et allerede udarbejdet udkast på en advarsel.

Vi bistår jer i et eventuelt efterfølgende forhandlingsforløb med modparten, herunder bistand til udarbejdelse af advarsel. 

Det sikres i fællesskab at advarslen og resultatet af forhandlingerne, så vidt det er muligt, svarer til dine konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 2-4 timer.

Dette vil typisk tage 4-5 timer.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i ansættelsesret, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 eller kontakte os på mailadressen advokat@selskabsadvokaterne.dk for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til dine ønsker og behov i forbindelse med udarbejdelse eller gennemlæsning af en advarsel.


Firmabil - Hvem hæfter for parkeringsafgift og fartbøder?

Mange medarbejdere har firmabil, som de må bruge privat eller anvender firmabil, når de er på arbejde.  Men ...»

Misligholdelse af fratrædelsesaftale

Du har indgået en fratrædelsesaftale, men nu overholder modparten ikke aftalen.  Hvad kan du gøre?  Indledning Dine ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Ingen forskelsbehandling i tidsbegrænset ansættelse

HØJESTERETS DOMafsagt tirsdag den 17. december 2019 Sag BS‐39382/2018‐HJR(1. afdeling) Fagligt Fælles ...»

Virksomhedserhverver hæftede for retsstridig opsigelse

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. oktober 2017 Sag 284/2016(1. afdeling)Dansk Metal som mandatar ...»

Vi er medlemmer af